Algemeen
Berkelland
Featured

26 april 2016

Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders

Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders

BORCULO – Burgemeester drs. J.H.A. van Oostrum reikt op dinsdag 26 april 2016 om 10.00 uur bij gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen aan negen personen een Koninklijke Onderscheiding uit. De uitreiking is in het gemeentehuis van Berkelland aan de Marktstraat 1 in Borculo.
De negen Berkellanders zijn:
– De heer G.A.J. Besseling (70), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– De heer H.J.A.M. Geverinck (61), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– De heer B.A.M. te Veluwe (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– De heer J.A.M. Stapelbroek (59), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– De heer A.J. Lusink (56), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– De heer J.W. Kuenen (56), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– De heer F.B. Hoitink (83), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– De heer H. Kistemaker (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
– De heer A.T.L. Tankink (65), Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Lees onder de foto’s meer over personen die een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen.
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (1)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (2)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (3)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (4)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (5)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (6)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (7)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (8)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (9)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (10)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (11)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (12)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (13)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (14)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (15)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (16)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (17)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (18)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (19)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (20)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (21)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (22)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (23)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (24)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (25)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (26)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (27)
Koninklijke onderscheiding voor negen Berkellanders (28)
De heer Besseling ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten
De heer Besseling is sinds 1976 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: bestuurslid van de Dorpsraad Rekken/Belangenvereniging Rekken (1976-1996), jurylid voor het bloemencorso van de Vereniging Rekkens Volksfeest (1976-1996), bestuurslid (1977-2000) en voorzitter (2000-2004) van de Pieperstichting, voorzitter (2004-2012) en bestuurslid (2012 tot heden) van de Stichting Vrienden van de Piepermolen, bestuurslid van de Tennisvereniging Rekken (2002-2012). Verder is de heer Besseling sinds 1994 met hart en ziel voorzitter van de Locatieraad van de Sint Paulusparochie Rekken.
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Besseling worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van de activiteiten ontvangt de heer Besseling de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Geverinck ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten
De heer Geverinck is sinds 1975 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: voorzitter van de Katholieke Plattelandsjongeren (1975-1985), voorzitter
(1979-1987) en vice-voorzitter (1993-2002) van de parochieraad, voorzitter van de Jubelcommissie (2002-2004) en voorzitter (2010 tot heden) van de Locatieraad van de Sint Paulusparochie in Beltrum. De heer Geverinck is sinds 1980 actief als opleidingsondersteuner en praktijkassessor (2004 tot heden) van het Agrarisch Opleidingscentrum Oost. Verder biedt hij sinds 1990 de mogelijkheid aan studenten om een bedrijfsstudie uit te voeren. Ook neemt hij sinds zijn bedrijf in 2004 examenbedrijf werd de proeve van bekwaamheid af. Daarnaast was hij voorzitter van de plaatselijke CDA (1983-1991), bestuurslid (1991-1995) en voorzitter (1995-2003) van de Raad van Overleg Beltrum. Als voorzitter is de heer Geverinck sinds 2004 actief bij de Stichting Volksfeest Beltrum. Binnenkort treedt hij af als voorzitter van deze stichting.
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Geverinck worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van agrarisch onderwijs, ontvangt de heer Geverinck de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Te Veluwe ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten
De heer Te Veluwe was van 1972 tot 1994 actief voor voetbalvereniging VIOS Beltrum. Als lid van de jubileumcommissie (1972), bestuurslid (1973-1982) en voorzitter (1982-1994). Sinds 2010 is hij opnieuw actief voor de voetbalclub. Hij is spreekbuis en vrijwilliger van de Ondergrondse en sinds 2013 bestuurslid van de Stichting Accommodatie VIOS Beltrum. Vanuit de voetbalvereniging was hij van 1982 tot 1993 bestuurslid van de Sportcentrale VIOS. Voor deze centrale was hij ook actief als bardienstmedewerker (1982-1992). De heer Te Veluwe is sinds 1991 actief voor de Stichting Volksfeest Beltrum. Van 1991 tot 2004 als bestuurslid en sinds 2004 als vice-voorzitter. Binnenkort neemt hij afscheid van de Stichting Volksfeest Beltrum. Verder is hij sinds 2010 voorzitter van de Stichting Beltrumse Evenementen.
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Te Veluwe worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer Te Veluwe de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Stapelbroek ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten
De heer Stapelbroek is sinds 1972 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: vrijwilliger bij het Jongerencentrum Pluk later 3-Ka (1972-1974), secretaris afdeling pupillen (1974-1984), secretaris afdeling pupillen/junioren (1984-1992), voorzitter jeugdbestuur (1992-2001) en voorzitter van het hoofdbestuur (2003-2015) van de voetbalvereniging Sportclub Neede. Ook vervulde hij in deze periode andere functies. Verder was hij vrijwilliger van en begeleider (1977-1982) bij de Vrijetijdsclub gehandicapten Dorpshuis Stationsweg, bestuurslid van Ontmoetingscentrum Het Bastion (1982-1984), medeoprichter en medeorganisator van het evenement Nacht van Neede (1984-1995), lid van de Commissie Amusen (1987-1994) en vrijwilliger (tot 2016) van Stichting Evenementen Neede ’76. Vanuit het bestuurswerk voor Sportclub Neede was de heer Stapelbroek lid van de werkgroep Schoolvoetbal (1991-1998) en lid van de werkgroep
G-voetbal (1992-2004) bij het district Oost van de KNVB.
Ook was hij begeleider van het jeugdcarnaval (2002-2014) bij en bestuurslid (2002-2005) van het Needs Carnavals Genootschap De Vlearmuze, oprichter en bestuurslid van de Needse Sport Federatie (2005-2015), lid van de Klankbordgroep Wijkplan De Berg (2008-2013) en sinds 2010 is hij bestuurslid van de Stichting Needien.
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Stapelbroek worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van sport, ontvangt de heer Stapelbroek de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Lusink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten
De heer Lusink was van 1 september 1987 tot 1 oktober 2015 lid van de vrijwillige brandweer, aanvankelijk bij de gemeentelijke brandweer Ruurlo en sinds de gemeentelijke herindeling in 2005 bij de gemeentelijke brandweer Berkelland. De gemeentelijke brandweer Berkelland is inmiddels opgegaan in de Brandweer Achterhoek Oost (BWAO).
Ruim 28 jaar is de heer Lusink brandweervrijwilliger geweest in de rangen/functies van aspirant brandwacht, brandwacht, brandwacht 1e klasse, hoofdbrandwacht en door een wijziging in het rangenstelsel sinds 1 oktober 2010 als Manschap B. Hij heeft als speciale repressieve functie brandweerchauffeur en voertuigbediener en zijn specialisme is zager. Gedurende deze periode was hij bereid dag en nacht klaar te staan omwille van de veiligheid van de inwoners van Ruurlo en in de regio.
Op basis van zijn bijdrage aan de openbare veiligheid kan de heer Lusink worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer Lusink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Kuenen ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten
De heer Kuenen was van 1 oktober 1985 tot 1 oktober 2015 lid van de vrijwillige brandweer, aanvankelijk bij de gemeentelijke brandweer Ruurlo en sinds de gemeentelijke herindeling in 2005 bij de gemeentelijke brandweer Berkelland. De gemeentelijke brandweer Berkelland is op 1 januari 2013 opgegaan in de Brandweer Achterhoek Oost (BWAO) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.
De heer Kuenen is 30 jaar brandweervrijwilliger geweest in de functies van aspirant brandwacht, brandwacht, brandwacht 1e klas, hoofdbrandwacht, onder brandmeester en brandmeester.
Verder was hij actief als brandweerchauffeur en voertuigbediener. Gedurende deze periode was hij bereid dag en nacht klaar te staan omwille van de veiligheid van de inwoners van Ruurlo en in de regio.
Op basis van zijn bijdrage aan de openbare veiligheid kan de heer Kuenen worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer Kuenen de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Hoitink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten
De heer Hoitink is sinds 1973 actief voor de samenleving. Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: voorzitter (1973-2010) van het Herenkoor en grafdelver (1998-2013) van en vrijwilliger (2000 tot heden) bij de Sint Paulusparochie in Beltrum, vrijwilliger bij de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé in Groenlo (1995 tot heden), penningmeester van de Vereniging
De Trekzakken (1998 tot heden) en vrijwilliger voor de Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.. Voor deze stichting was hij vanaf het begin betrokken bij de aanleg van het 21 kilometer lange kerkepadentraject (2004-2011). De stichting is ook verantwoordelijk voor het onderhoud rondom de kerk. Sinds 2011 verzorgt de heer Hoitink het vegen en harken rondom de kerk.
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Hoitink worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer Hoitink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Kistemaker ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten
De heer Kistemaker is sinds 1966 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: bestuurslid van en vrijwilliger bij de Volleybalvereniging Kerkemeijer Gemini (1966-heden). Hij was verantwoordelijk voor het maken van het clubblad (1966-1970), scheidsrechter (1967-1985), bestuurslid van de technische commissie (1967-1972) en trainer (1968-1984). Thans is hij regioscheidsrechter (sinds 1985). Verder was hij actief bij de volgende verenigingen: trainer van de Volleybalvereniging Tornax Ruurlo (1972-1973), trainer en coach van de Sportvereniging Harfsen, afdeling Volleybal (1973-1982), trainer en coach van de Volleybalvereniging Grol (1982-1985) en trainer van de Volleybalvereniging Revoc Rekken (1991-2005).
Ook vervulde hij in deze periode andere functies. Hij is lid en bestuurslid van en vrijwilliger bij de vrijwillige brandweer Borculo (1978-heden, met uitzondering van de periode 2004-2005). Hij was brandweerman (1978-1999) en secretaris (1986-1998). Daarnaast was hij trainer van de sportploeg van de vrijwillige brandweer (1985-2002), secretaris van de stichting Brandweermuseum Borculo (1998-2004) en voorzitter van de Stichting Brandweermuseum Borculo (sinds 2006) en sinds 2012 bestuurslid van de vrijwillige brandweer. Verder was hij jurylid van de buurtspelen van het Septemberfeest Borculo (1995-2005). Door zijn functies bij de Stichting Brandweermuseum Borculo is de heer Kistemaker gevraagd om als lid deel te nemen in het bestuur van de VVV, thans Toeristische Informatie Borculo/TIB (2006-heden). Ook is hij medeorganisator van de Borculose Fiets 4-daagse (2010-heden).
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Kistemaker worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer Kistemaker de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Tankink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten
De heer Tankink was als dierenarts zeer betrokken bij het privéleven van de veehouders onder zijn cliënten. Niet alleen bij leuke dingen, maar ook bij ziekte en overlijden. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten: de organisatie van de Haaksbergse Engelse Mijlenloop (1994-2011). De praktische uitvoering was samen met de Atletiek Vereniging Haaksbergen. Tevens was hij initiatief-nemer van de hardloopclinic in voorbereiding op het evenement. Sinds 2011 verricht hij voor de Atletiekvereniging nog enkele hand- en spandiensten. Verder is de heer Tankink sinds 2003 bestuurlijk actief voor de Stichting Schaapskudde Haaksbergen (voorheen Stichting Schaapskooi Haaksbergen). Sinds 2008 in de functie van voorzitter. Ook adviseert hij over de diergezondheid van dieren van de stichting.
Op basis van zijn karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling als dierenarts en zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Tankink worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer Tankink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook