Algemeen
Berkelland

6 oktober 2016

Gemeente vergoedt het eigen risico zorgverzekering voor minima

Gemeente vergoedt het eigen risico zorgverzekering voor minima

BERKELLAND – De gemeente Berkelland gaat per 1 januari 2017 in het meest uitgebreide pakket van de collectieve zorgverzekering Menzis het wettelijk eigen risico van € 385,- vergoeden. Aan de collectieve zorgverzekering kunnen inwoners meedoen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau.
Door deze maatregel probeert de gemeente te voorkomen dat een kwetsbare doelgroep, namelijk inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen, door het eigen risico in de financiële problemen komt en/of zorg mijdt. De collectieve zorgverzekering van Menzis biedt vergoedingen voor: de eigen bijdrage in het kader van de Wmo 2015, brillen en lenzen, fysiotherapie, ziekenvervoer en heel veel meer.
Maatwerk
Het wettelijke eigen risico wordt niet vergoed in de andere pakketten van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Berkelland aanbiedt. Dit betekent dat alleen minima die hoge zorgkosten hebben profiteren van deze regeling. Op deze manier breiden we de lokale eigen invulling voor de sinds 1 januari 2015 afgeschafte landelijke generieke regelingen ‘Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’ en ‘Compensatie Eigen Risico’ uit.
Eenvoudig
Het compenseren van het wettelijk eigen risico via de bijzondere bijstand is niet eenvoudig en brengt extra administratieve lasten met zich mee. Door het compenseren van het eigen risico via de collectieve zorgverzekering heeft de gemeente deze kosten niet.
Keuzevrijheid
Op dit moment wordt, conform toezegging aan de raad, verkend of andere zorgverzekeraars dan Menzis geïnteresseerd zijn in het aanbieden van een collectieve zorgverzekering in Berkelland.
Vervolg
Half oktober krijgt de doelgroep een brief met een vooraankondiging thuis gestuurd. Eind november, nadat de definitieve premies voor 2017 zijn bepaald, volgt een brief met meer informatie. Begin december zullen er ook inloopspreekuren worden georganiseerd in het gemeentehuis te Borculo.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook