Algemeen
Berkelland
Featured

26 april 2017

Koninklijke onderscheiding voor acht Berkellanders

Koninklijke onderscheiding voor acht Berkellanders

BERKELLAND – Burgemeester drs. J.H.A. van Oostrum reikte op woensdag 26 april 2017 om 10.00 uur bij gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen aan acht personen een Koninklijke Onderscheiding uit. De uitreiking is in het gemeentehuis van Berkelland aan de Marktstraat 1 in Borculo. De acht Berkellanders zijn:
-Mevrouw A. Timmerije-ten Hoopen uit Neede (65), Lid in de Orde van Oranje- Nassau.
-Mevrouw H. Hagens-Abbink uit Rekken (61), Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
-Mevrouw M.G.T.R. Hulzink-Bouwmeesters uit Beltrum (70), Lid in de Orde van Oranje- Nassau.
-Mevrouw H.M.H. Bakker uit Eibergen (75), Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
-De heer J. Klein Braskamp uit Borculo (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
-De heer B.J. Roerink uit Neede (67), Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
-De heer A.J. Kion uit Eibergen (65), Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
-De heer G. Hazewinkel uit Eibergen (83), Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
(onder de foto’s meer informatie)
Mevrouw Timmerije-ten Hoopen ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten:
Mevrouw Timmerije-ten Hoopen is sinds 1995 actief voor de samenleving. Zo ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteiten: vrijwilliger bij VVV Neede (1995 tot heden), vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Neede (PKN-Neede) (2001 tot heden) en bestuurslid en aanspreekpunt van de Stichting tot Instandhouding en Behoud Needse Beelden (2008 tot heden).
Op basis van haar activiteiten voor de samenleving kan mevrouw Timmerije-ten Hoopen worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van de activiteiten ontvangt mevrouw Timmerije-ten Hoopen de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Hagens-Abbink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten:
Mevrouw Hagens-Abbink is sinds 1992 actief voor de samenleving. Zo ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteiten: secretaris en organisator van Stichting Reanimatie Onderwijs Eibergen (1992 tot heden).
Op basis van haar activiteiten voor de samenleving kan mevrouw Hagens-Abbink worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van de activiteiten ontvangt mevrouw Hagens-Abbink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Hulzink-Bouwmeesters ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten:
Mevrouw Hulzink-Bouwmeesters is sinds 1980 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteiten: mantelzorger/ondersteuner van diverse personen (1980 tot heden), vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Beltrum (1993 tot heden) en vrijwilliger bij de St. Paulusparochie, locatie Beltrum (1995-2016).
Op basis van haar activiteiten voor de samenleving kan mevrouw Hulzink-Bouwmeesters worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van de activiteiten, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van welzijn en zorg, ontvangt mevrouw Hulzink-Bouwmeesters de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Bakker ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten:
Mevrouw Bakker is sinds 1971 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteiten: lid van plaatselijke gespreksgroepen van de VARA (1971-1972), medeoprichter, tweede secretaris, begeleider van de handwerkgroep van de wijkvereniging Lemmerweg West in Sneek (1973-1976), initiatiefnemer, voorzitter van Steungroep Vrouwen in Technische beroepen (1979-1983), mede-auteur van boeken/brochures over gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het werk, verlenen van medewerking aan een programma van de TROS en aan de voorlichtingsfilm ‘Vrouwen in Mannenberoepen’ voor middelbare scholen (1980-1981), lid van de Districtsadviescommissie, lid van de werkgroep uitkeringsgerechtigden en vrijwilliger in de vakbondswinkel van Industriebond FNV (1985-2007), vrijwilliger bij werkgroep Gyermekház
(1990-2002), penningmeester van de Stichting Haaksbergen-Hongarije (Partnerstad Nagykörös)(1994-2014) en diverse projecten in Hongarije (sokken en truien voor Hongaarse arme bejaarden en kinderen) (2014 tot heden).
Op basis van haar activiteiten voor de samenleving kan mevrouw Bakker worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van de activiteiten ontvangt mevrouw Bakker de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Klein Braskamp ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten:
De heer Klein Braskamp is sinds 1972 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:
-secretaris (1972-1982), voorzitter (1982-1992), lid jubileumcommissie 50-jarig bestaan (1984),
wedstrijdsecretaris (1992-1995), vrijwilliger en ringmeester bij het jaarlijkse Pinksterconcours en de
jaarlijkse dressuurwedstrijd (2002 tot heden), lid jubileumcommissie 75-jarig bestaan (2009), lid
financiële commissie voor het bijeen brengen van gelden voor realiseren nieuwe omheining (2014-
2016) van de Landelijke Rijvereniging De Hamelandse Ruiters
-penningmeester Buurtvereniging Dijkhoek (1977-1983)
-voorzitter ouderraad van de H.W. Heuvelschool te Borculo (1980-1989)
-voorzitter van de Kring Berkelstreek, welke werd gevormd door lokale paardensportverenigingen
(1984-1993)
-bestuurslid Gelderse Bond van Landelijke Ruiters (1984-1993)
-lid Commissie van Goede Diensten (1986-1987) en penningmeester (1987-1991) van de Stichting
Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo
-secretaris van de Stichting Nationale Elite Veiling Borculo (1987-2005)
-penningmeester en vrijwilliger van de IJsclub Borculo (1985-2016)
-penningmeester Borculose Ondernemersvereniging (1992-1996)
-vrijwilliger bij de Landelijke Rijvereniging De Hamelandse Ruiters (2002 tot heden)
-penningmeester Vereniging Vrienden van het Brandweermuseum Borculo (2004 tot heden)
-bestuurslid (2005-2013) en voorzitter (2013-2014) van Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo
-voorzitter Stichting De Provisorie van Borculo (2009 tot heden)
-secretaris (2012-2016) en penningmeester (2016 tot heden) van de Zonnebloem, afdeling Borculo-
Haarlo
-vrijwilliger bij de Stichting Nationale Feest- en Herdenkingsdagen te Borculo (2012 tot heden)
-vrijwilliger bij Toeristische Informatie Borculo (2013 tot heden)
-voorzitter van Stichting Fonds 2013 (2014 tot heden)
-voorzitter van de Vereniging Volksheil te Borculo (2015 tot heden)
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Klein Braskamp worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de (bestuurlijke) aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van de activiteiten ontvangt de heer Klein Braskamp de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Roerink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten:
De heer Roerink is sinds 1972 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: vrijwilliger bij de Buurtvereniging Lochuizen (1972 tot heden), bestuurslid (1984-1986), voorzitter (1989-2004) en vrijwilliger (2004 tot heden) bij Voetbalvereniging Lochuizen, oprichter Belangenvereniging Lochoezer Noabers (1998-1999), voorzitter Stichting Paasvuur Lochuizen (2000-2017) en medeoprichter, voorzitter van de Stichting Naoberhoes Lochuizen (2005 tot heden).
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Roerink worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van de activiteiten ontvangt de heer Roerink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Kion ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten:
De heer Kion is sinds 1973 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten:
-voor het Nederlandse Rode Kruis als vrijwilliger bij de afdeling Harderwijk (1973-1976), afdeling
Rotterdam (1976-1979) en voor de afdeling Hoensbroek (1979-1982). De heer Kion was actief als
evenementhulpverlener. Voor de afdeling Eibergen (nu: afdeling Berkelland) secretaris (1985-1988),
voorzitter (1988-1998), colonnecommandant (1994-1999), wnd secretaris (1996-1998), bestuurslid
adviserend en informant (1998-1999) en coördinator Nood- en Evenementenhulp (2013-2015). Voor
de Regiostichting Enschede bestuurslid (1988-1994) en secretaris/penningmeester (1994-1999).
-ouderling (1987-1991) en ledenadministrateur (1991 tot heden) bij de Gereformeerde Kerk Eibergen
(sinds 2005 de Protestantse gemeente Eibergen-Rekken)
-algemeen bestuurslid en vicevoorzitter Stichting Ambulance Eibergen (1988-1994)
-fractienotulist (1990-1992), raadslid gemeente Eibergen (1992-1994), fractiesecretaris en raadslid
gemeente Eibergen (2002-2005) namens het Christen Democratisch Appèl (CDA)
-beheerder en secretaris-penningmeester Stichting Ons Huis (1994-2000)
-lid jubileumcommissie en voorzitter Loterijcommissie (1996-1998), lid voorbereidingscommissie
beheer nieuw muziekcentrum Eibergen (1998), secretaris (1998-2016), penningmeester (2002-2016)
van muziekvereniging Euphoria Eibergen
-beheerder bij de Stichting Kulturhus ’t Spieker te Eibergen (2006-2012)
-penningmeester Berkellands Muziek Overleg (BeMO) (2011 tot heden)
-raadslid gemeente Berkelland namens Gemeentebelangen Berkelland (2014 tot heden)
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Kion worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van de activiteiten ontvangt de heer Kion de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Hazewinkel ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten:
De heer Hazewinkel is sinds 1967 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: vrijwilliger, oprichter en voorzitter van de midwinterhoorngroep Eibergen (1967 tot heden), vrijwilliger en bestuurslid (1973-1978) en voorzitter (1978-2016) van de Stichting Vrienden van de Mallumse Molen, vrijwilliger en bestuurslid (1973-1996) en voorzitter (1996-1998) van de Mr. Hendrik Willem Heuvelstichting (1973 tot heden) en bestuurslid Stichting Eibergse Molens (1980-2016)
Op basis van zijn activiteiten voor de samenleving kan de heer Hazewinkel worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van de activiteiten op het terrein van cultuur ontvangt de heer Hazewinkel de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook