Algemeen
Berkelland

23 november 2017

College wil geld voor dorpshuizen Gelselaar en Noordijk

College wil geld voor dorpshuizen Gelselaar en Noordijk

BERKELLAND – Het college stelt de raad voor een eenmalige onderhoudssubsidie beschikbaar te stellen van 25.600 euro voor dorpshuis ’t Haarhoes in Noordijk en 17.000 euro voor dorpshoes Gelster om achterstallig onderhoud weg te werken. Aan de Zunnekamp in Geesteren en ’t Stieltjen in Haarlo is al eerder een incidentele subsidie voor achterstallig onderhoud toegekend. Daarnaast wordt voorgesteld om alle zes de dorpshuizen in Geesteren, Haarlo, Beltrum, Gelselaar, Noordijk en Rietmolen een jaarlijkse subsidie voor onderhoud toe te kennen. In totaal gaat dit om 60.750 euro.
Wethouder Joke Pot: “Met deze subsidietoezegging willen wij de dorpshuizen duurzaam in stand houden, omdat ze van toegevoegde waarde zijn voor de betreffende kern. Dorpshuizen met een gymzaal krijgen meer subsidie omdat deze gymzalen meer onderhoudskosten met zich meebrengen.
Maatwerk
De noodzaak om als gemeente maatwerk te bieden is gelegen in het feit dat dorpshuizen de exploitatie sluitend krijgen, maar dat onvoldoende gereserveerd is en wordt voor onderhoud volgens de meerjarenonderhoudsplanning. Maatwerk is echt maatwerk, dus op het specifieke dorpshuis toegesneden. Van dorpshuizen wordt ook verlangd dat zij hun financiële steentje bijdragen aan onderhoud. In de subsidiebeschikking wordt opgenomen dat besturen ook daadwerkelijk het onderhoud volgens de meerjarenonderhoudsplanning uitvoeren.
Subsidie[table id=25 /] Motie
Deze maatwerkoplossingen zijn een uitwerking van een eerder door de raad aangenomen motie ‘maatwerk voorzieningen’.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook