Algemeen
Gelselaar

12 februari 2018

Gemeente werkt samen aan multifunctioneel schoolplein Gelselaar

Gemeente werkt samen aan multifunctioneel schoolplein Gelselaar

GELSELAAR – Eén van de projecten om de leefbaarheid in Gelselaar te verbeteren is de multifunctionele herinrichting van het plein bij de basisschool G.H. van der Lugt. Het totale project kost 57.000 euro. Met bijdragen van de gemeente (10.000 euro), OPONOA, de Gelselaarse bevolking, de ouderraad, fonds 1819 en 2013 en de OVM is het project financieel rond en kan het uitgevoerd worden.
Wethouder Patricia Hoytink-Roubos: “De herinrichting van dit schoolplein is een mooi voorbeeld van hoe we als gemeente uitvoering geven aan de Doe-het-samen samenleving; samenwerken met de inwoners van Gelselaar aan dit burgerinitiatief en de verbinding hierin zoeken.”
Wethouder Joke Pot: “Het mooie van dit initiatief vind ik dat we als gemeente op meerdere fronten, grondruil, herinrichting voorkant en inrichting parkeerplaatsen, onze bijdrage leveren.”
Schoolplein belangrijke plek voor Gelselaar
Het plein is een belangrijke plek voor Gelselaar, omdat de school een multifunctioneel karakter heeft gekregen. In de school zijn nu ook de Dorpsböke en de peuterspeelzaal gevestigd. Het plein is nog niet op het nieuwe gebruik aangepast en wordt alleen gebruikt tijdens de schooltijden. De bedoeling van dit project is dat het schoolplein ook wordt gebruikt buiten de schooltijden en dat het wordt aangepast aan de wensen van de huidige en nieuwe gebruikers.
Burgerinitiatief
Dit project komt volledig vanuit de bevolking. Het is een project geworden met een behoorlijke omvang. De totale investering bedraagt 57.000 euro. Omdat het plan een breed draagvlak heeft, zijn er ook veel partijen die een bijdrage doen. De belangrijkste partijen zijn het schoolbestuur OPONOA en de Gelselaarse bevolking. Ook is de werkgroep succesvol geweest bij het fondsenwerven (fonds 1819 en 2013 en de OVM). De gemeente geeft het project het laatste zetje met een bijdrage van 5.000 euro in het kader van burgerinitiatieven en een bijdrage van 5.000 euro voor de inrichting van de voorzijde van de school, omdat daar een veilige plek ontstaat voor het halen en brengen van de kinderen.
Gelselaars Belang
Gelselaars Belang heeft in 2016 aan de inwoners gevraagd wat zij in het dorp graag zouden willen in de toekomst. Dit heeft 7 concrete projecten opgeleverd die de leefbaarheid moeten verbeteren. Één van de projecten is de herinrichting van het plein bij de basisschool.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook