Algemeen
Berkelland
Featured

17 mei 2018

Nieuw college gemeente Berkelland benoemd

Nieuw college gemeente Berkelland benoemd

BORCULO – In de raadsvergadering van 15 mei is het nieuwe college van Berkelland benoemd. Het college bestaat uit vier wethouders: mevrouw R.P. (Patricia) Hoytink-Roubos en mevrouw M.H.H. (Marijke) van Haaren-Koopman van het CDA, mevrouw H.J. (Anjo) Bosman van Gemeentebelangen Berkelland en de heer G.J. (Gerjan) Teselink van de VVD. Het college gaat aan de slag met het coalitieakkoord ‘Samen investeren in Berkelland’.

Portefeuilleverdeling college Berkelland 2018-2022

Burgemeester J.H.A. van Oostrum
⦁ Verbindend besturen
⦁ Openbare Orde en Veiligheid
⦁ Ondermijning
⦁ Handhaving
⦁ Inburgering
⦁ Internationale betrekkingen
⦁ Regionale Samenwerking
⦁ Promotie
⦁ Dienstverlening
⦁ Personeel, organisatie en bedrijfsvoering
Wethouder R.P. Hoytink-Roubos, CDA
⦁ Verbindend besturen
⦁ Ruimtelijke Ordening
⦁ Wonen
⦁ Demografische ontwikkeling
⦁ Omgevingswet
⦁ P10
⦁ Vitaal platteland
⦁ Asbestverwijdering
⦁ 1e locoburgemeester
Wethouder H.J. Bosman, GB
⦁ Openbare ruimte en klimaatadaptatie
⦁ Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
⦁ Sport
⦁ Verenigingen
⦁ Onderwijs en kinderopvang
⦁ Muziek, Kunst en Cultuur
⦁ Dorps- en kulturhuzen
⦁ Monumentaal erfgoed
⦁ Erfgoedcentrum
⦁ 2e locoburgemeester
Wethouder G.J. Teselink, VVD
⦁ Economie en duurzaamheid
⦁ Energie-uitvoeringsprogramma
⦁ Bedrijventerreinen
⦁ Sociaal domein: Participatiewet
⦁ Grondbeleid
⦁ Belastingen en leges
⦁ Financiën
⦁ 3e locoburgemeester
Wethouder M.H.H. van Haaren-Koopman, CDA
⦁ Sociaal domein: Wmo en jeugdzorg
⦁ Gezondheid
⦁ Bestemmingsplan buitengebied
⦁ Plussenbeleid
⦁ Natuur en Landschap
⦁ Recreatie en toerisme
⦁ 4e locoburgemeester

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook