Algemeen
Berkelland
Featured

11 april 2019

Energieneutraal in 2030: gemeente Berkelland investeert 2,4 miljoen

Energieneutraal in 2030: gemeente Berkelland investeert 2,4 miljoen

BORCULO – Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn. In deze coalitieperiode wil de gemeente 40% van die ambitie realiseren. Hoe de gemeente dat samen met inwoners willen bereiken staat in het Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022. Wethouder Gerjan Teselink: “Alle hens aan dek! 40% halen in 2022 moeten we samen doen! Niet alleen inwoners maar ook bedrijven/instellingen én de gemeente zijn aan zet.”

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners zijn onmisbaar

Energieneutraal in 2030 wil zeggen dat woningen en bedrijven dan evenveel energie opwekken als ze gebruiken. Een ambitieuze doelstelling die de gemeente niet alleen kan realiseren. Initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners blijven onmisbaar. De gemeente heeft daarbij als belangrijke taak om hen mee te nemen in de noodzaak, kansen en mogelijkheden van de energietransitie.

Grootschalige opwek is nodig

Om in 2030 energieneutraal te zijn is een mix van opwekinstallaties nodig. Naast zonnepanelen op daken moet een belangrijke bijdrage worden geleverd door grootschalige opwekprojecten. Zonneweides maar ook andere vormen zoals windturbines en de opwekking met biomassa zijn de komende periode noodzakelijk. Als gemeente blijven we ons inzetten voor een goede begeleiding van dit soort initiatieven én geven we duidelijke randvoorwaarden mee. Zoals eisen voor het betrekken en laten meeprofiteren van omwonenden en met betrekking tot landschappelijke inpassing en biodiversiteit.

De financiële middelen nodig om succesvol te blijven

Om er voor te zorgen dat de gemeente Berkelland eind 2022 40% van de energiedoelstelling heeft behaald, is er een aanzienlijke financiële inspanning nodig. De gemeente investeert daarom de komende vier jaar 2,4 miljoen euro. Recentelijk is het SVn-fonds voor duurzaamheidslening met 3,3 miljoen euro aangevuld om nieuwe leningen in duurzame opwekking en energiebesparing mogelijk te maken. Ook de ‘Achterhoek Bespaart’ regeling wil de gemeente voortzetten. Bijkomend effect van de energie-investeringen in woningen en bedrijfsgebouwen is dat deze werk opleveren voor regionale bedrijven.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook