Algemeen
Borculo
Featured

17 juli 2019

Gemeente Berkelland onderzoekt twee locaties voor nieuwbouw Staring College

Gemeente Berkelland onderzoekt twee locaties voor nieuwbouw Staring College

BORCULO – De gemeente Berkelland en het Staring College hebben twee locaties in beeld voor nieuwbouw. Dit zijn de huidige locatie aan de Beukenlaan en een locatie bij sportpark De Wildbaan. Beide locaties worden nader onderzocht.

Samenvoegen twee locaties

Het Staring College wil de locatie Herenlaan samenvoegen met de locatie Beukenlaan in Borculo. Dit om het VMBO onderwijs in Berkelland en de thuisnabije instroom in het havo en vwo onderwijs krachtig en toekomstbestendig in te richten. Hiermee wordt ook ingespeeld op dalende leerlingenaantallen door de demografische ontwikkelingen.

Onderzoek Staring College

Het Staring College heeft in overleg met de gemeente Berkelland een onderzoek uit laten voeren naar geschikte locaties. Carlien Krist, bestuurder van het Staring College: ‘Wij hebben een adviesbureau ingeschakeld om voor ons te kijken wat de beste locatie is voor het nieuwe Staring College in Borculo. Daarbij is uitdrukkelijk met de medewerkers gesproken over welke eisen inspirerend en toekomstbestendig onderwijs stelt aan de huisvesting en de plek. Vier scenario’s/locaties (renovatie op de Beukenlaan, nieuwbouw op de Beukenlaan, nieuwbouw op de Graaf Wichmanstraat en nieuwbouw bij de sportvelden van sportpark De Wildbaan) zijn onderzocht op een aantal criteria. Vervolgens is een advies aan het college van B&W voorgelegd: wat het Staring College betreft zijn er meerdere goede opties’.

Gemeentelijke beoordeling

De uitkomsten van het onderzoek van het Staring College heeft de gemeente beoordeeld en nader bekeken vanuit financieel en ruimtelijk perspectief. Op basis hiervan scoren nieuwbouw aan de Beukenlaan of nieuwbouw bij de sportvelden van sportpark De Wildbaan het hoogst. Wethouder Van der Neut: ‘Op basis van onze bevindingen zijn we in gesprek gegaan met het Staring College. Zij kunnen zich vinden in de twee locaties die we nader willen onderzoeken op geschiktheid en kosten. Ook willen zowel het Staring College als wij graag horen van de betrokkenen, zoals de omgeving, hoe ze aankijken tegen de plannen op de locatie. Verder zijn we benieuwd of er mogelijkheden zijn tot samenwerking tussen het onderwijs, de binnen- en buitensport en wellicht nog andere maatschappelijke organisaties.’

Vervolg

De verwachting is dat uiterlijk in het voorjaar van 2020 een definitief besluit kan worden genomen over de locatie en financiële middelen.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook