Algemeen
Borculo

1 augustus 2019

Nieuwbouwwoningen in Berkelland voor jong en oud

Nieuwbouwwoningen in Berkelland voor jong en oud

BORCULO – In de Achterhoekse gemeenten is unaniem gekozen om voorrang te geven aan woningen waar nu een tekort aan is; voor jongeren en ouderen. Dit gebeurt door het vaststellen van regionale kwaliteitscriteria.

Wethouder Maikel van der Neut: “In Berkelland bevestigt dit de koers die wij al hebben ingezet, en dat is om te bouwen naar behoefte. Daar hebben we in Beltrum én in Rietmolen al actief op ingezet. Kortom: Bouwen in Berkelland voor jong en oud!”

Kwaliteitsslag in woningaanbod in onze kernen

Door de kwaliteitscriteria vast te stellen komt er ook officieel vanuit de regio en provincie ruimte om te gaan bouwen voor jong en oud en zo een kwaliteitsslag te maken in het woningaanbod in onze kernen. “Waar nu al in Rietmolen en Beltrum begonnen kan worden met de bouw van woningen, zal dit in de komende maanden ook gaan volgen in de andere grote en kleine kernen”, aldus wethouder Van der Neut. Bestaande mogelijkheden die er al liggen in de grote kernen, zoals het Hondelink in Neede en Elbrink in Borculo, kunnen hiervoor mogelijk worden ingezet. Hier zal de komende maanden meer duidelijkheid over komen. Maikel van der Neut: “Met nieuwe woningbouw in de kernen zorgen we ervoor dat jongeren en ouderen behouden blijven voor Berkelland, er doorstroming ontstaat op de woningmarkt en er een kwaliteitsslag komt in onze woningvoorraad. Bouwen naar behoefte zal een dynamisch proces blijven, maar we denken in kansen!”

Gemeenteraad behandelt lokale kwaliteitscriteria in het najaar

De nieuwe woningbouwplannen moeten wel voldoen aan de eisen van de lokale kwaliteitscriteria die dit najaar in de gemeenteraad worden behandeld. Er zijn drie belangrijke criteria. Er moet daadwerkelijk worden aangetoond dat er lokaal behoefte is aan nieuwe woningen. Daarnaast gaat transformatie van bestaande gebouwen zoals kerken, scholen en kantoren naar woningen voor en gaat het bouwen binnen kernen voor uitbreiding.

Foto: Pixabay

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook