BORCULO – Al bijna 100 inwoners hebben zich aangemeld voor het vrijwillige kavelruilproject voor het buitengebied van Berkelland. Heeft u ook grond in het buitengebied en bent u geïnteresseerd in het kavelruilproject, dan kunt u zich aanmelden bij de gemeente Berkelland.

Dit bericht gaat verder onder de advertentie

Voorverkenning heeft al uitgewezen dat er veel, vooral landbouwkundige, winst te behalen valt, maar ook andere wensen en opdrachten zullen we waar mogelijk meenemen in de ruilplannen. Wethouder Maikel van der Neut: “Het voornaamste doel van de kavelruil is om de huiskavels zo groot mogelijk te maken en de veldkavels zo dichtbij mogelijk te krijgen. We zetten daarmee met name in op landbouw. Maar ook wordt er gekeken naar natuur-, recreatie-, duurzaamheids- en waterdoelen.”

Tijdens een informatieavond op 5 september lieten meer dan 200 inwoners zich informeren over het vrijwillige kavelruilproject. Een aantal van hen heeft zich al aangemeld. Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dit dan gerust alsnog. Bent u niet op deze avond geweest en heeft u interesse, meld u dan ook. Dat kan bij de stichting vrijwillige kavelruil Berkelland via Tonie Klein Brinke, 06-53738484 Gerrit Hogemans 06-12839193 of Bertus Hesselink 06-13621484, of via het mailadres [email protected]

Subsidie

De gemeente Berkelland heeft in nauw overleg met het Kadaster en de stichting Vrijwillige