Algemeen
Borculo

19 september 2019

Koninklijke onderscheiding voor Rinus

Koninklijke onderscheiding voor Rinus

BORCULO – Burgemeester Van Oostrum reikt op donderdag 19 september 2019 om ongeveer 17.15 uur aan de heer M.A. Smet (73 jaar) uit Borculo de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit. De uitreiking vindt plaats in het Openluchttheater Eibergen aan de Grotestraat in Eibergen. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Oude Mattheüskerk aan de Grotestraat 50 in Eibergen.
Het Platform BV Berkelland organiseert dan De Dag voor Berkellandse ondernemers.

De heer Smet is 10 jaar bijzonder actief voor Berkelland en de Achterhoek!

In 2009 begon hij als vrijwilliger en bestuurslid (2009-2018) en secretaris (2018-heden) van de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). Ook was de heer Smet van 2009-2019 bestuurslid en vicevoorzitter van de Industriële Kring Berkelland (IKB) en medeoprichter en voorzitter van het Platform BV Berkelland (2011-2016). Daarnaast was hij initiatiefnemer en penningmeester (2012-2018) van de Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV). Verder is hij vrijwilliger (2015-heden) bij het Gelders Energie Akkoord (GEA) en vrijwilliger (2018-heden) bij het platform ‘Achterhoek Board’.

De heer Smet was/is vaak initiator van veranderingen. Ook van de nieuwe manier van werken in de Achterhoek. Gemeentegrensoverschrijdend wordt samen met meerdere belangenorganisaties gewerkt aan het gemeenschappelijk Achterhoeks belang. Bij al zijn verdiensten maakt de heer Smet zich sterk om saamhorigheid, kennisdeling en de promotie van ondernemers te vergroten. Door zijn buitensporige gedrevenheid zijn de organisaties enorm gegroeid. Ze zijn actiever en worden gezien als volwaardige gesprekspartners. Dit lukte hem ook tijdens de crisisjaren. Zijn gedrevenheid om de Achterhoek op de kaart te zetten als innovatieve, duurzame en maatschappelijk bewuste regio werpt zijn vruchten af. Voor heel Gelderland geldt de Achterhoek als voorbeeldregio waar partijen samenwerken en hun krachten bundelen. Niet alleen als het gaat om economische vitaliteit, maar ook om werkgelegenheid en toekomstbestendig, duurzaam ondernemerschap.

Zijn inzet was en is van grote waarde voor de samenleving

De heer Smet heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de energietransitie in de Achterhoek en de economische ontwikkeling van de krimpregio. Hierdoor beantwoordt hij aan de criteria uit het Ordereglement: “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. En iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Gelet op de initiërende en bestuurlijke aard, hoge intensiteit, regionale uitstraling en maatschappelijke betekenis van de activiteiten op het terrein van economische ontwikkeling en duurzame energie, ontvangt de heer Smet hiervoor de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook