Algemeen
Borculo

7 januari 2020

v.v. Reünie kijkt tijdens nieuwjaarsreceptie naar toekomst

v.v. Reünie kijkt tijdens nieuwjaarsreceptie naar toekomst

BORCULO – Afgelopen zondag was het tijd voor de nieuwjaarsreceptie van v.v. Reünie. Voorafgaande speelde het JO19-1 team tegen heren 3, deze wedstrijd eindigde in een 1-3 overwinning in het voordeel van heren 3. Daarna was het tijd om plaats te nemen in de kantine en kon de receptie van start gaan.

De kantine van Reünie was vol toen voorzitter Robert Rinders aan zijn Nieuwjaarstoespraak begon. De kern van zijn toespraak was de “basis op orde”. De onderbezetting van diverse commissies en bestuur baart zorgen. Robert vraag aan de aanwezigen: “Hoe zorgen wij met zijn allen dat Reünie de basis weer op orde krijgt? Dat de taken worden verdeelt. Dat we flexibel zijn om in te kunnen spelen op veranderingen. Want Reünie is vol in ontwikkeling en daar zijn we als bestuur trots op! Er liggen mooie projecten in het verschiet voor de komende jaren. We kunnen Reünie voor de toekomst waarborgen en een prachtige positie geven binnen de Borculose gemeenschap. En dat kunnen wij niet alleen, daarbij is jullie bijdrage en inzet van harte welkom!”

Verder is de samenwerking in 2019 met GSV’63 verder uitgebreid. “We zijn met de gehele jeugd, de vrouwen en meiden gaan spelen onder de naam ST: Reünie/GSV’63. Voor het seizoen 2020 -2021 willen we dit omzetten in een SJO.” Het uiteindelijke doel is om niet alleen met GSV te samenwerken maar deze samenwerking verder uit te breiden met andere buurtverenigingen om ook in de toekomst het voetbal in Borculo en op Sportpark de Wildbaan te kunnen waarborgen. 

Toekomst van Sportpark de Wildbaan

Met de gebruikers van de Wildbaan is in 2019 voor het eerst in zeer lange tijd, meerdere overleggen gevoerd. Er zijn wensen uitgesproken over hoe de diverse gebruikers sportpark de Wildbaan en daarin hun eigen vereniging in de toekomst zien. Vooral op het gebied van samenwerken.

Onderzoek Staring College op sportpark de Wildbaan

Er worden op dit moment twee opties onderzocht. Nieuwbouw op de huidige locatie aan de Beukenlaan of nieuwbouw op de sportvelden op sportpark de Wildbaan. Reünie is hierover in gesprek met de gemeente en zijdelings ook met de andere gebruikers van de Wildbaan en v.v. DEO. “We wachten het advies van het college af.”

Naast deze uitdagingen zijn er voor 2020 nog een aantal onderwerpen die de aandacht verdienen. v.v. Reünie: “Wij hebben een prachtige accommodatie die wij zelf maar beperkt gebruiken en samenwerking met andere organisaties is daarom van harte welkom. Als er ideeën zijn, wij horen het graag! In samenwerking met het Graafschap college en de andere gebruikers van sportpark de Wildbaan en v.v. DEO willen we het hybride leren gaan introduceren op het sportpark.”

Wat Reünie ook graag wil is nieuwe vormen van voetbal bij Reünie introduceren. 45+ voetbal, walking footbal en 7 tegen 7 damesvoetbal. 

Diverse jubilarissen bij de voetbalclub

Aan het eind van de speech had Robert nog één formele handeling te verrichten. Er zijn dit jaar maar liefst zeven jubilarissen die alle zeven 25 jaar lid zijn: Lubbert Baarssen, Joris Beerten, Jan Bisperink, Dennis Bulsink, Berno Broshuis, Rob Dieperink en Mike Hemmink. Na het overhandigen van het speldje en de bos bloemen, werd het tijd om te toosten op het nieuwe jaar en kon iedereen nog gezellig bijpraten onder het genot van een hapje en drankje

Advertentie:

Booking.com

Lees ook