Algemeen
Borculo
Featured

12 juni 2020

Nieuwbouw Staring College op De Wildbaan

Nieuwbouw Staring College op De Wildbaan

BORCULO – Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor ‘De Wildbaan’ te kiezen als de locatie voor de nieuwbouw van het Staring College. Het is de bedoeling om de huidige twee scholen (aan de Beukenlaan en de Herenlaan) samen te voegen op deze nieuwe locatie. Het gaat naar verwachting in totaal 14,7 miljoen euro kosten om de school te ontwikkelen op De Wildbaan.


Wethouder Maikel van de Neut: ‘Het bouwen van een nieuwe school is een grote investering. We hebben daarom uitgebreid onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van het nieuwe Staring College. In deze fase hebben we goed gekeken wat de beste plek in Borculo is. Wij zijn ervan overtuigd dat we die plek hebben gevonden op De Wildbaan. Niet alleen voor de school, maar deze ontwikkeling kan ook de al gevestigde (sport)verenigingen en accommodaties een impuls geven.’

Het Staring College is nu op twee locaties gevestigd in Berkelland, namelijk aan de Beukenlaan aan de rand van de wijk Hambroek en op de Herenlaan bij Klein Borculo. Met het oog op de technische staat van de gebouwen, de slechte geschiktheid van de huidige locaties voor toekomstbestendig onderwijs en de bevolkingskrimp is het noodzakelijk te komen tot samenvoeging van beide locaties. Carlien Krist, bestuurder van het Staring College: ‘Het belang van de nieuwe school voor de jongeren in Borculo en omgeving is groot. Wij zijn blij dat we, samen met de gemeente, nu op het punt staan verdere stappen richting de realisatie te kunnen gaan nemen. Als school hebben wij ook nadrukkelijk onze voorkeur uitgesproken voor De Wildbaan als bouwlocatie. De mogelijkheden voor samenwerkingen met de verenigingen die al op De Wildbaan gevestigd zijn, brengen zowel de school als de Borculose samenleving extra meerwaarde.’

De Wildbaan

De voorgestelde nieuwbouw betekent een kwaliteitsimpuls voor het voortgezet onderwijs, maar ook voor de (sport)voorzieningen en verenigingen op De Wildbaan. Campus De Wildbaan kan zo doorontwikkelen tot een belangrijke (brede) ontmoetingsplek en sluit daarmee aan op het soort gemeente wat Berkelland wil zijn. Bij de keuze voor De Wildbaan wordt er ook geïnvesteerd in de infrastructuur op het terrein en in vervangende sportvelden voor voetbalvereniging Reünie en Korfbalvereniging Olympia ’22. De nieuwe school komt deels op grond dat de verenigingen nu gebruiken, dus zij zullen daardoor ruimte verliezen.

Energieneutrale school

Met het oog op het realiseren van de ambitie Energie Neutraal Berkelland 2030 is gekozen voor nieuwbouw van de school die voldoet aan de eisen van een Energie Neutraal Gebouw (ENG). De school krijgt een oppervlakte van 4140 m2 en een gymzaal van 455 m2. Het zal daardoor plaats bieden aan 320 leerlingen. Hoe de school eruit komt te zien en hoe vervolgens De Wildbaan eruit komt te zien, wordt in een volgende fase bepaald.

Twee locaties nader onderzocht

In juli 2019 bepaalde het college van B&W dat naar twee locaties voor het Staring College verder onderzoek gedaan moest worden. Tot op dat moment waren er nog vier locaties in beeld. De twee locaties, Beukenlaan en De Wildbaan, zijn onderzocht op diverse onderdelen, zoals ruimtelijke inpasbaarheid, verkeer, milieuaspecten, draagvlak, maatschappelijke meerwaarde en financiën.

Op 25 juni wordt het voorstel tijdens een commissievergadering besproken. Op 7 juli is de gemeenteraadsvergadering, waarin het voorstel op de agenda staat.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook