Algemeen
Borculo
Featured

6 augustus 2020

Werkzaamheden natuurherstel Stelkampsveld door provincie en Staatsbosbeheer

Werkzaamheden natuurherstel Stelkampsveld door provincie en Staatsbosbeheer

BORCULO – In augustus hervat de provincie Gelderland de werkzaamheden voor natuurherstel en herinrichting van het beschermde natuurgebied Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo. Stelkampsveld maakt deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Deze parel van de Achterhoek herbergt zeer karakteristieke zeldzame planten- en diersoorten. Helaas gaat het niet goed met de natuur in het gebied. Door het vergroten van de oppervlakte natuur, het natter en minder voedselrijk te maken, wordt het leefgebied van de zeldzame planten en dieren versterkt. Van augustus tot half september 2020 vindt het vervolg van de kapwerkzaamheden plaats. Dit gebeurt door Staatbosbeheer in opdracht van de provincie Gelderland. Later dit jaar worden de voedselrijke bovengrond van een aantal percelen afgegraven en de vennen en het oorspronkelijk reliëf hersteld. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, verhoogt de provincie het grondwaterpeil. Het resultaat is weerbaarder natuur.

Medewerkers van provincie Gelderland en Staatsbosbeheer zijn op woensdag 12 en 26 augustus van 15.00 tot 17.00 uur in het gebied aanwezig voor een toelichting op de werkzaamheden en de resultaten op termijn. Om rekening te kunnen houden met de regels rondom het coronavirus is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt, graag uiterlijk een week voorafgaand aan de datum van uw voorkeur. Aanmelden kan via stelkampsveld@gelderland.nl met vermelding van uw naam, het aantal personen en datum van voorkeur. U krijgt dan een bevestigingsmail met de locatie waar u wordt verwacht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Provincie Gelderland via 026-359 99 99 of stelkampsveld@gelderland.nl. Of kijk op www. gelderland.nl/stelkampsveld.

Foto: Collin Ernst

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook