Algemeen
Berkelland

3 oktober 2020

Zorg COVID-19 evenredig verdeeld over Twente en Oost-Achterhoek

Zorg COVID-19 evenredig verdeeld over Twente en Oost-Achterhoek

BORCULO/ENSCHEDE – Om binnen de regio Twente en Oost-Achterhoek de COVID- patiënten evenredig te verdelen, is het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS)-Euregio weer opgestart. Het RCPS is een samenwerking tussen ziekenhuizen en andere zorgorganisaties in deze regio. Op dit moment worden incidenteel COVID-patiënten uit andere delen van het land opgevangen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zorgt voor de bovenregionale patiënten spreiding.

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Euregio stemmen alle ketenpartners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, ambulancezorg de regionale zorg voor patiënten op elkaar af. Ook over het gebruik van mondkapjes is afstemming. Vandaag hebben de ziekenhuizen SKB in Winterswijk, ZGT in Almelo en Hengelo en MST in Enschede en Oldenzaal in gezamenlijk overleg besloten het gebruik van mondkapjes in de openbare binnenruimtes van de ziekenhuizen verplicht te stellen. De ziekenhuizen zullen hun eigen patiënten en bezoekers informeren over de richtlijnen en de ingangsdatum.

Op dit moment is het nog niet nodig om de reguliere zorg af te schalen. De verwachting is dat dit op korte termijn in de ziekenhuizen wel gaat gebeuren, ook in de regio Twente en Oost-Achterhoek. Het hoge aantal COVID ziekenhuispatiënten dat verwacht wordt in combinatie met een hoger ziekteverzuim bij personeel (door ziekte en door quarantaine beleid), maakt de kans groot dat zowel landelijk als regionaal de reguliere zorg in de ziekenhuizen minder moet worden. De inzet is de reguliere zorg zoveel als mogelijk te handhaven, en vanzelfsprekend blijven ziekenhuizen en Spoedeisende Hulpposten te allen tijde beschikbaar voor mensen die dringend hulp nodig hebben.

Eventuele afschaling geldt niet voor de huisartsenzorg. Mensen kunnen gewoon veilig naar hun huisarts gaan, het advies is om dat ook vooral te doen.  Het is belangrijk dat mensen die klachten hebben naar de huisarts gaan, om te voorkomen dat klachten erger worden.

De Verpleging, Verzorging en Thuiszorgorganisaties (VVT) hebben hun speciale COVID-19 locaties in de regio geopend voor opvang patiënten op leeftijd met COVID-19. Er zijn plannen om deze opvang uit te breiden naar meer locaties in de regio. Dat geldt ook voor de zorghotels.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook