Home » Borculo » Schoolbesturen SOPOW en OPONOA willen krachten bundelen
Algemeen
Borculo

30 januari 2021

Schoolbesturen SOPOW en OPONOA willen krachten bundelen

Schoolbesturen SOPOW en OPONOA willen krachten bundelen

BORCULO/WINTERSWIJK – Stichting Openbaar Primair Onderwijs Winterswijk (SOPOW) en Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noord Oost Achterhoek (OPONOA) willen samen onderzoeken of een bestuursfusie haalbaar is. Doel is om ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven geven en te versterken. Door een fusie worden de krachten gebundeld en dit biedt de beste mogelijkheid om de ambities te kunnen realiseren.

De schoolbesturen hebben besloten te onderzoeken of een bestuurlijke fusie tussen beide stichtingen in 2021 te realiseren is. Deze week hebben ze hiervoor een intentieovereenkomst getekend. Pauline Boogerd van SOPOW: “We zijn heel blij met deze stap en hebben er alle vertrouwen in dat als het tot een fusie komt het veel positiefs brengt voor beide onderwijsstichtingen.” In de komende maanden wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en moet blijken of de fusie haalbaar is en hoe de nieuwe organisatie ingericht kan worden. Henri Soepenberg van OPONOA: “Samen willen we zorgen voor een innovatieve organisatie, waarbij we er naar streven dat ieder kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan opgroeien en daar ook onderwijs kan volgen.”

Verkennende gesprekken

De afgelopen maanden zijn verschillende verkennende gesprekken gevoerd om te komen tot een bestuurlijke fusie. Op basis van deze gesprekken kwamen SOPOW en OPONOA tot de conclusie dat zij verder met elkaar het traject in willen gaan. “We hebben gemerkt dat we veel overeenkomsten hebben met elkaar. We zijn beide onderwijsstichtingen voor openbaar onderwijs. We stimuleren onderwijsvernieuwing en het delen van kennis. Door de fusie hebben we samen meer mogelijkheden”, vertellen Pauline en Henri. Voor de huidige scholen van de onderwijsstichtingen, te weten 8 openbare scholen in Winterswijk en 16 openbare scholen in de gemeente Berkelland heeft de fusie met name een kwaliteit verhogend effect.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook