Algemeen
Haarlo

25 maart 2021

College stemt in met woningbouw op locatie Prinsen in Haarlo

College stemt in met woningbouw op locatie Prinsen in Haarlo

HAARLO – Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het verzoek om in twee fasen 24 woningen te realiseren op de locatie Prinsen aan de Eibergseweg 13 in Haarlo.

Wethouder van der Neut: “De eigenaren van Hotel Café Restaurant Prinsen willen ermee stoppen. Er is een ontwikkelaar die interesse heeft een deel van de grond te gebruiken voor woningbouw. Het zou mooi zijn voor Haarlo dat er een horecavoorziening blijft bestaan, maar ook dat er woningen worden gebouwd die aansluiten bij de wensen vanuit Haarlo. De ontwikkelaar wil in deze plannen voorzien. Wij zien die plannen met vertrouwen tegemoet!”. 

Soort woningen

Het voorstel van de ontwikkelaar is om drie verschillende type woningen te bouwen, Er wordt uitgegaan van 8 starterswoningen, 8 middensegment c.q levensloopgeschikte woningen en 8 vrijstaande woningen. De horecazaak wordt in verkleinde vorm voortgezet, weliswaar met een nieuwe eigenaar. Het zalendeel aan de achterzijde zal verdwijnen.
Om het aantal woningen op een voor Haarlo verantwoorde manier te realiseren is gekozen voor een fasering. In de eerste fase worden 15 woningen gebouwd, in de tweede fase nog eens 9 woningen.

Transformatie naar woningbouw

Op deze locatie behoort woningbouw tot de mogelijkheden, omdat het een transformatielocatie is en aan een belangrijke weg in Haarlo ligt. Dat ontwikkelaar Arenberg Invest BV naast woningbouw wil zorgen voor het behoud van horeca (in verkleinde vorm) is een enorm pluspunt. Daarnaast doet de ontwikkelaar nog onderzoek naar de mogelijkheden voor een kleine buurtsuper. 

Vervolg

Door het besluit van het college kan het plan verder worden uitgewerkt. De definitieve afspraken worden uiteindelijk vastgelegd in een overeenkomst met de ontwikkelaar. Er moet nog een bestemmingsplanprocedure worden gevolgd.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook