Algemeen
Borculo
Featured

17 mei 2021

Inrichting voor Campus De Wildbaan ontworpen

Inrichting voor Campus De Wildbaan ontworpen

BORCULO – De afgelopen periode is samen met omwonenden en verenigingen een bredere visie gemaakt voor Campus De Wildbaan. De komst van het Staring College zorgt ervoor dat er aanpassingen nodig zijn in het gebied. Dit moment is aangegrepen om gezamenlijk een toekomstbestendigere visie voor de inrichting te maken.

Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met De Wildbaan als locatie voor het nieuwe Staring College in Borculo. Op dat moment is vanuit de gemeenteraad ook de wens geuit om met een bredere visie te komen voor het gebied, Campus De Wildbaan genaamd. Daar is de afgelopen tijd met het Staring College, aanwonenden en verenigingen aan gewerkt.

Wethouder Maikel van der Neut: “De komst van het Staring College naar De Wildbaan zorgt voor veel veranderingen in het gebied. Zo komt er een nieuw schoolgebouw, een nieuwe sportzaal, worden er kunstgrasvelden aangelegd en de entrees van Reünie en Olympia verplaatst. Hierdoor komen er meer en andere verkeersbewegingen. Reden genoeg om met alle betrokkenen te kijken naar de inrichting van het terrein. Vanuit het college zijn we erg tevreden met het resultaat. Hiermee wordt een fundament gelegd waarop de verdere ontwikkeling van De Wildbaan met alle betrokkenen gestalte kan krijgen.

Aanvullend krediet

Voor de uitvoering van deze plannen is wel extra geld nodig. Dit benodigde extra krediet zal opgenomen moeten worden als onderdeel van de Perspectiefnota 2022. Bij de behandeling van de Perspectiefnota in juli 2021 wordt aan de gemeenteraad gevraagd of ze dit extra geld beschikbaar willen stellen. Anders worden alleen de aanpassingen gedaan die nodig zijn om de nieuwbouw van het Staring College mogelijk te maken.

Pluspunten bredere visie

Het plan kent een aantal belangrijke pluspunten. Zo wordt de nieuwe sportzaal aangebouwd aan ’t Timpke. Dan is de zaal niet alleen te gebruiken door leerlingen van het Staring College, maar ook door basisschoolleerlingen en het verenigingsleven. De verkeerstromen worden zoveel mogelijk gescheiden. Fietsers en voetgangers hoeven niet tussen parkerende auto’s door te fietsen/lopen en er worden voldoende vervangende parkeerplaatsen gemaakt voor de verenigingen en de school. Voor ’t Timpke komt een obstakelvrij (parkeer)plein, waardoor het ook te gebruiken is voor buitensportactiviteiten.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook