Algemeen
Berkelland
Featured

22 september 2021

Zeldzame vogels, vlinders en andere dieren in Berkelland

Zeldzame vogels, vlinders en andere dieren in Berkelland

BORCULO – Hoe gaat het met de dieren en planten in Berkelland? Deze vraag staat centraal in het nieuwe biodiversiteitsplan dat is aangeboden aan de gemeenteraad. Het biodiversiteitsplan is een stand van zaken en inspiratiedocument in één. En geeft daarmee een goed, actueel en sprekend beeld van de biodiversiteit in Berkelland.

Berkelland kent een grote verscheidenheid aan landschappen. Er zijn bossen, vennen, heide, agrarisch cultuurlandschap, er is water en uiteraard bebouwd gebied. Al deze landschappen kennen hun eigen biodiversiteit. In het biodiversiteitsplan is aan de hand van onderzoek, landelijke tellingen en eigen waarnemingen een eerste beeld gevormd van hoe het gaat met de dieren en planten die in deze verschillende gebieden leven. Bij verschillende betrokken (vrijwilligers) organisaties is vervolgens opgehaald welke mogelijkheden zij zien om eventuele knelpunten om te zetten naar kansen voor meer biodiversiteit. Ook is de gemeenteraad in een bijeenkomst gevraagd naar acties dichtbij huis. 

Enkele bijzondere planten- en diersoorten in het landschap van Berkelland:

  • Nederland kent 197 vogelsoorten, in Berkelland zijn de afgelopen jaren 140 vogelsoorten waargenomen
  • In Berkelland komen de zeer zeldzame en beschermde boomkikker, heikikker, kamsalamander en poelkikker voor
  • De hazelworm, levendbarende hagedis en ringslang hebben een plek in Berkelland
  • Zeldzame vlinders als het bonte dikkopje, de grote vos en kleine ijsvogelvlinder zijn opgemerkt
  • Wettelijk beschermde plantsoorten als blaasvaren, schubvaren en valkruid zijn de afgelopen jaren in Berkelland aangetroffen

Betrokkenheid is de eerste stap

Wethouder Gerda ter Denge: “Er gebeurt in Berkelland al het nodige als het gaat om biodiversiteit. Zo is de afgelopen jaren nieuwe natuur ontwikkeld, is de waterhuishouding op verschillende plekken aangepast, is er agrarisch natuur en landschapsbeheer en zijn landschapselementen hersteld. Voor mij een teken dat er veel betrokkenheid is bij dit onderwerp. Bewoners, organisaties en ondernemers willen allemaal hun steentje bijdragen om de natuur een handje de goede kant op te helpen. Dat biedt mogelijkheden om deze gedane inventarisatie straks om te zetten naar concrete kleine en grote vervolgstappen en de biodiversiteit in Berkelland verder te verrijken met al het moois dat de natuur ons nu al biedt.”

De gemeenteraad bespreekt het biodiversiteitsplan op 6 oktober in de commissie Ruimte. Daarna wordt ook duidelijk of er naast deze inventarisatie een uitwerking komt met concrete acties die de gemeente tot uitvoering kan brengen als aanvulling op wat er nu al gebeurt.

Het biodiversiteitsplan is onderdeel van de Landschapsregeling van de provincie Gelderland. Voor het opstellen van dit document ontvangt de gemeente Berkelland subsidie.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook