Algemeen
Berkelland
Featured

15 december 2021

Onderzoek naar nieuwe woonwijk in Borculo

Onderzoek naar nieuwe woonwijk in Borculo

BORCULO – De gemeente Berkelland, ProWonen, ouderenzorgorganisatie Careaz en Waterschap Rijn en IJssel buigen zich samen over de mogelijkheden tot ontwikkeling van het terrein van de voormalige waterzuivering in Borculo. Met elkaar, inwoners en andere lokale betrokkenen willen ze kijken of dit een geschikte locatie is waar goed wonen gecombineerd kan worden met zorg en omkijken naar elkaar. Ze hebben hiervoor een intentieovereenkomst afgesloten.

Het komende jaar willen de vier partijen met elkaar onderzoeken of op deze locatie een sociale en groene wijk kan ontstaan, onder de naam ‘Natuurlijk voor iedereen!’ Wethouder Maikel van der Neut: “De vraag naar woningen is groot. Ook de vraag naar woonvormen met zorg of waar extra aandacht is voor elkaar in de wijk. We gaan samen onderzoeken of deze locatie geschikt is om een buurt te maken waarin iedereen welkom is en naoberschap voorop staat.”

Met elkaar in gesprek

De gemeente, ProWonen, Careaz en het Waterschap Rijn en IJssel hebben afgelopen jaar uitgebreid gesproken over het gedachtegoed voor het gebied. Dat heeft geleid tot deze overeenkomst. Hoe, wat en voor wie er gebouwd gaat worden staat nog niet vast. Daarover willen de partijen verder met elkaar, maar juist ook met inwoners en andere lokale betrokkenen in gesprek. Daarbij is aandacht voor de vergrijzing, voor inwoners die kwetsbaar zijn en eventueel zorg of begeleiding nodig hebben. Maar ook voor inwoners die graag meer gezamenlijkheid in hun buurt willen, bijvoorbeeld door de buitenruimte samen in te richten. Directeur van het Waterschap Rijn en IJssel, Rudi Gerard: “Het voormalige terrein van onze waterzuivering heeft een geborgen karakter. Wij denken dat het daarom zeer geschikt kan zijn als groene en sociale wijk, met verbindingen tussen natuur, water en cultuurhistorie. Een korte wandeling, samen groenten kweken in een buurtmoestuin en uitzicht op mooie bomen: het past goed in dit gebied.”

Onderzoek doen

De vier partijen willen in 2022 onderzoek doen en bepalen of het haalbaar is deze buurt te realiseren. Vervolgens bepaalt iedere partij of ze betrokken blijven bij het vervolg. Hanke Struik, directeur-bestuurderProWonen: “Er zijn op dit moment veel woningzoekende jongeren en ouderen, die graag in Borculo willen blijven wonen. Zij zitten te springen om een goede woning in een mooie wijk in hun eigen dorp. Wij hopen dan ook dat onderzoek uitwijst dat deze locatie hier erg geschikt voor is.”

Vervolg

Na de onderzoeksfase bepalen de partijen wat de uitgangspunten voor de wijk worden en starten de volgende fases. Dan wordt een ontwerp voor de wijk gemaakt, worden de ruimtelijke procedures doorlopen en kan uiteindelijk gestart worden met realisatie. Het daadwerkelijk bouwen van de wijk zal waarschijnlijk op zijn vroegst in 2025 starten.

Ard-Jan Bolijn, bestuurder a.i. bij Careaz: “Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen, thuis of in een andere woning, mét zorg en ondersteuning wanneer dat nodig is. Dat is wat de meeste mensen willen. Dat ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, vraagt om aanpassingen van de manier waarop zorg en wonen nu is georganiseerd. Daar horen ook nieuwe woonzorg-concepten bij, aanvullend op de traditionele thuiszorg en de verpleegzorg in woonzorgcentra zoals onze locatie J.W. Andriessen. Het is waardevol om met elkaar te onderzoeken waar behoefte aan is. Zodat voor de toekomst aanvullende woonvormen gevonden worden waar mensen comfortabel kunnen wonen, ook als ze ouder worden en aangewezen zijn op zorg en ondersteuning.

Tekst: Gemeente Berkelland

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook