Algemeen
Borculo
Featured

25 januari 2022

Meer woningen in alle kernen in gemeente Berkelland

Meer woningen in alle kernen in gemeente Berkelland

BORCULO – Het college van B&W heeft het jaarlijkse woningbouwprogramma vastgesteld. Voor 2022 wordt ingezet op verdere opschaling van het aantal woningbouwplannen. Er heerst een woningtekort in Nederland en dit woningtekort is ook merkbaar in de gemeente Berkelland.

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023

Wethouder Maikel van der Neut: “Er wordt weer gebouwd in Berkelland. En dat is nodig. De afgelopen twee jaar is het ons gelukt om van de 850 woningen er 500 in planvorming te krijgen.”
Zowel landelijk als regionaal ligt de focus op ‘Bouwen, bouwen, bouwen’. Er is veel vraag naar nieuwe woningen, ook in Berkelland. “In de afgelopen jaren is al veel bereikt in de realisatie van nieuwbouw, transformatie en werving van ontwikkellocaties. We bouwen in eerste instantie voor onze inwoners. Jongeren die lang bij hun ouders blijven wonen, omdat ze geen eigen woning kunnen vinden. Senioren die eigenlijk door willen stromen om ruimte te scheppen voor hun kinderen en kleinkinderen, maar er is geen aanbod. Mensen die in een maatschappelijke opvang verblijven, maar niet de stap in hun leven kunnen zetten omdat een woning ontbreekt. Naast de toevoeging van nieuwe woningen creëren we in de toekomst ook nieuwe ruimte door bijvoorbeeld richtlijnen te ontwikkelen voor het realiseren van een tijdelijke pré-mantelzorgwoning.”

Kansen voor aantrekken inwoners

De huidige situatie op de woningmarkt en de arbeidsmarkt biedt ook kansen waar Berkelland met de woningbouwprogrammering in de komende jaren een optimale invulling aan wil geven. Wethouder Maikel van der Neut: “We hebben te maken met een grote krapte aan personeel. Door te bouwen kunnen we nieuwe werknemers aantrekken. Ook zien we dat schaarste in andere gebieden in Nederland, zoals de Randstad, ervoor zorgt dat er meer Nederlanders hun blik op de Achterhoek richten.”

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023

In 2022 wordt het woningbouwprogramma opgeschaald. Wethouder Maikel van der Neut: “We bouwen al 850 nieuwe woningen in de komende jaren maar schalen dit nu op. Om flexibel in te spelen op de vraag naar woningen en plannen op voorraad te hebben plannen we circa 255 woningen. In deze flexibele voorraad kunnen we op- en afschalen. Dit doen we samen met partners zoals woningcorporaties, zorgpartijen, ontwikkelaars en mede overheden. We bouwen voor jong en oud.”

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook