Algemeen
Berkelland
Featured

7 maart 2023

Tijdelijke subsidie wolfwerende maatregelen in Berkelland

Tijdelijke subsidie wolfwerende maatregelen in Berkelland

BORCULO – Schapen- en geitenhouders in de gemeente Berkelland kunnen tot 15 maart subsidie aanvragen bij provincie Gelderland voor het nemen van wolfwerende maatregelen. Binnen één week waren er in twee aangrenzende gemeenten buiten het wolvengebied twee aanvallen door waarschijnlijk een wolf. Dat is de aanleiding dat de calamiteitenregeling nu tijdelijk opengaat.

Op 26 februari was er een aanval in Eibergen, gemeente Berkelland in Gelderland. Op 1 maart was er een tweede aanval op een schaap in Haaksbergen. Haaksbergen ligt in Overijssel en grenst in het zuidwesten aan de gemeente Berkelland in Gelderland. Gemeente Berkelland valt vooralsnog buiten het aangewezen wolvengebied. Dat betekent dat dierhouders hier geen gebruik kunnen maken van de reguliere subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen. Houders van schapen en geiten in de gemeente Berkelland kunnen nu wel in een korte periode subsidie aanvragen om vee te beschermen.

Maatregelen om schade te voorkomen

De calamiteitenregeling geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk doortrekt, maar langer in een gebied blijft dat niet geschikt is als leefgebied en daar schade veroorzaakt. Of als een leefgebied nog niet is aangewezen. Met deze regeling krijgen geiten en schapenhouders subsidie voor maatregelen om te voorkomen dat wolven vee kunnen aanvallen. De provincie adviseert alle dierhouders om passende maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van wolfwerende rasters of het ’s nachts op stal zetten van vee.

Twee aanvallen binnen één week

Subsidie is beschikbaar wanneer er twee of meer (vermoedelijke) wolvenaanvallen binnen zeven dagen zijn, binnen één gemeente of binnen twee aan elkaar grenzende gemeenten. Op dit moment is niet met zekerheid te zeggen dat de schade aan dieren is veroorzaakt door een wolf, maar is er sprake van een situatie waarin dat niet is uit te sluiten.

Subsidie tot 15 maart

De calamiteitenregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk, zodat schapen- en geitenhouders snel en blijvend maatregelen kunnen treffen zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is. Schapen- en geitenhouders kunnen wolfwerende rasters nu direct plaatsen en de subsidieaanvraag daarna indienen. Beeldmateriaal dat het hek er staat is voldoende. De subsidie is tijdelijk en moet uiterlijk 15 maart worden aangevraagd. Wanneer de wolf in de regio actief blijft, kunnen hier andere gemeenten bijkomen.

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023

Plaats een noodset

Nu er een vermoeden is dat de wolf actief is in Eibergen kunnen veehouders de provincie ook vragen om tijdelijk een noodset te lenen om vee te beschermen. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om een blijvende oplossing te creëren. Voor het in bruikleen krijgen van een noodset kan men het Provincieloket mailen via provincieloket@gelderland.nl of telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur via 026-3599999. Voor calamiteiten kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vraag advies aan de wolvenconsulent

In Gelderland is namens de provincie een wolvenconsulent actief. Hij adviseert veehouders kosteloos over preventieve maatregelen. Zowel op afstand (telefonisch, e-mail) als op locatie. Daarnaast biedt hij hulp bij het aanvragen van subsidie. Men kan contact opnemen met de wolvenconsulent via wolvencommissie@gelderland.nl.

Leefgebied

In de provincie Gelderland leven sinds 2019 wolven. Tot nu toe zijn de Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en de Zuidwest-Veluwe aangewezen als leefgebied. Binnen deze gebieden krijgen dierhouders sinds 2020 ondersteuning bij het nemen van preventieve maatregelen, onder andere met subsidie. Buiten de leefgebieden kunnen zwervende wolven voorkomen. Vaak trekken deze dieren door naar gebieden die geschikt zijn als leefgebied.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook