Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van OverBorculo. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door OverBorculo door middel van onze website overborculo.nl. Alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

OverBorculo respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en websites van OverBorculo. U dient zich ervan bewust te zijn dat OverBorculo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

OverBorculo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OverBorculo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OverBorculo verstrekt. OverBorculo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Waarom OverBorculo gegevens nodig heeft

OverBorculo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

OverBorculo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van OverBorculo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OverBorculo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

OverBorculo maakt gebruik van Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan OverBorculo te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. OverBorculo heeft hier geen invloed op. OverBorculo heeft Google geen toestemming gegeven om via OverBorculo verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar maurice@overborculo.nl. OverBorculo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

OverBorculo heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. OverBorculo schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Gebruik van foto’s op de website

De foto’s die gebruikt worden op onze website komen op verschillende manieren tot stand namelijk:
– Gebruik van openbare beeldbanken
– Aangeleverde foto’s (persberichten)
– Aangeleverd door (hobby)fotografen
– Gemaakt door een fotograaf in opdracht van OverBorculo.nl

Indien u niet gefotografeerd wilt worden is het mogelijk om dit kenbaar te maken aan de fotograaf in kwestie, als er gefotografeerd wordt in opdracht van OverBorculo dan zal de fotograaf in kwestie in herkenbare kleding lopen.

Indien u onverhoopt toch een foto tegenkomt op onze website die u liever verwijderd ziet worden kunt u altijd contact opnemen via maurice@overborculo.nl, om uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen is het verstandig om de link naar de foto en de link van het bericht toe te voegen aan het verzoek.

OverBorculo zal nadat het verzoek is ingediend kijken of een verwijdering noodzakelijk is of de foto dusdanig bewerken dat je niet meer herkenbaar in beeld bent.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we uiteraard graag. Laat het weten via info@overborculo.nl.

Wijziging van privacy statement

OverBorculo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.