Algemeen

27 november 2013

Kaartverkoop IJsclub Borculo seizoen 2013/2014

Kaartverkoop IJsclub Borculo seizoen 2013/2014

Zaterdag 7 December kunnen er weer seizoenskaarten worden, gekocht van de IJsclub Borculo van 11.00 tot 12.00 uur. U kunt hiervoor terecht in het clubgebouw van de IJsclub aan de Hoflaan. Tevens kunnen de mensen die hun kaart nog niet hebben ontvangen deze tegen betaling afhalen.
Tevens nodigen wij u uit voor Algemene Leden Vergadering van de IJsclub Borculo op maandag 2 December 2013 in Cafe-Rest. Peters in Borculo.
Aanvang 20.00 uur.
– Opening door de voorzitter.
– Ingekomen stukken/mededelingen.
– Notulen vergadering  26-11-2012.
– Jaarverslag secretaris.
– Verslag Penningmeester.
– Verslag Kascomm.
– Benoeming Kascomm.
– Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar zijn W Soek , B ten Elshof en R Pot.
( Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering ingediend worden bij de Secretaris. )
– Vaststellen Jaarprogramma.
– Rondvraag.
Met vriendelijke groet,

IJsclub Borculo.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook