Algemeen

21 december 2013

Milieuklacht over een bedrijf?

Milieuklacht over een bedrijf?

Vanaf 1 januari melden bij het Provincieloket!

U kunt als inwoners van de gemeente een milieuklacht hebben over een bedrijf in uw  buurt. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- of stofoverlast. Vanaf 1 januari 2014 kunt u dit rechtstreeks melden bij het provincieloket van de provincie Gelderland en niet meer bij de gemeente.
Vanaf 1 januari kunt u milieuklachten over een bedrijf uitsluitend nog via het Provincieloket melden. Hier worden alle milieuklachten over bedrijven uit de Achterhoek geregistreerd en voor afhandeling doorgegeven aan de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Het systeem waarin de registratie wordt verwerkt heet S@men.
Klachten kunnen nu al, maar in elk geval vanaf 1 januari, ingediend worden via:
Telefoonnummer: (026) 359 99 99 (24 uur/dag)
Website: www.gelderland.nl/provincieloket
Email:  provincieloket@gelderland.nl
Afhandeling van uw klacht volgen
Hoe staat het met de afhandeling van uw klacht? U kunt dit vanaf 1 januari online volgen. Als u een klacht hebt, ontvangt u een internetlink. Via deze link kunt u precies volgen wat er met uw klacht is gedaan en welke acties er ondernomen zijn.  Op deze manier is op een transparante manier te volgen hoe en wanneer er actie ondernomen is op een klacht/melding.
Omgevingsdienst Achterhoek
De Omgevingsdienst Achterhoek voert sinds 1 april 2013 de (meeste) milieutaken uit voor de lokale en provinciale overheden in de Achterhoek. Het gaat hierbij met name om vergunningverlening, advisering en handhaving bij bedrijven. Ook voor milieuklachten over bedrijven is de ODA in de meeste gevallen, in opdracht van de gemeente, de uitvoerende instantie. De gemeente blijft wel eindverantwoordelijk.
Doorzendplicht
Als blijkt dat uw klacht tóch niet bij de ODA hoort, dan zendt de ODA de klacht door naar de juiste instantie. Vaak is dat alsnog de gemeente.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website of op die van de ODA: http://www.odachterhoek.nl/
Bron:gemeenteberkelland.nl

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook