Algemeen

18 januari 2014

Basisonderwijs van nu: praat u mee?

Basisonderwijs van nu: praat u mee?

Elk kind is anders. En toch merk je daar op het overgrote deel van de Nederlandse basisscholen weinig van. Als kind doe je vaak de hele dag precies hetzelfde als je leeftijdgenootjes. Je werkt in hetzelfde tempo als iedereen en wordt op precies hetzelfde moment getoetst, terwijl jouw persoonlijke interesses en jouw persoonlijke talent centraal moet staan. ‘Het traditionele leren’ noemt Ton van Rijn dat. Ton van Rijn is pionier en de drijvende kracht achter ‘het onderwijs anders’ op verschillende basisscholen in Nederland, waaronder ook op scholen in de Achterhoek.

‘Onderzoek en nieuwe inzichten wijzen keer op keer uit dat we met het traditionele klassikale onderwijs het kind minder helpen in zijn ontwikkeling dan we zouden willen. Gelukkig zijn we inmiddels heel ver met ‘onderwijs anders’; aldus van Rijn. In het ‘onderwijs anders’ is plaats voor de individuele ontwikkeling van elk kind. Ofwel, niet de leerstof maar het talent van het kind staat centraal. En de verschillen tussen kinderen moeten het uitgangspunt zijn.

Van Rijn: ‘kinderen van nu nemen kennis op via heel andere bronnen dan vroeger, zoals televisie en internet. Als we weten dat kinderen van nu anders leren en meer en sneller informatie tot zich nemen, dan moeten we ons onderwijs daar toch op aanpassen? ‘En zo zijn er nog veel meer ontwikkelingen waar we op in moeten spelen met het onderwijs op de basisscholen. Elk kind kan je bewustmaken van het eigen ontwikkelingsproces, daarvoor moet je ze in staat stellen om zelf keuzes te maken. Elk kind heeft ongekende mogelijkheden, die alleen maar aangewakkerd hoeven te worden. Aan ouders wil hij meegeven: ‘durf te geloven dat kinderen op jonge leeftijd al veel kunnen en aangespoord willen en moeten worden om te presteren. Zo krijg je kinderen die eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling en hierin verantwoordelijkheid nemen. Deze kinderen worden voorbereid op de maatschappij van nu.  Een maatschappij die harder is dan vroeger toen de ouders van nu op de basisschool zaten. Dit wil niet zeggen dat de normen en waarden zijn veranderd. Integendeel! De basale normen en waarden vormen een nieuwe de pedagogische basis van het ‘onderwijs anders’.’

Van Rijn vertelt verder: ‘met prestatie is niets mis, als je kinderen maar niet met elkaar vergelijkt. Je mag hoge verwachtingen hebben van kinderen. Het gaat in de nieuwe maatschappij juist om het leveren van kwaliteit. Met kwaliteit en doorzettingsvermogen kan je je in de huidige maatschappij onderscheiden. Dit is absoluut geen vrijblijvendheid, dit heeft te maken met discipline, respect, vertrouwen en zelfverantwoordelijkheid. In het ‘onderwijs anders’ moet er sprake zijn van een schoolcultuur waarin initiatief- en deelnemen heel belangrijk is. Het voorbeeld gedrag van ouders is hierin cruciaal. Het is het oude principe van ‘voordoen en nadoen’. Ouders moeten zich meer dan ooit afvragen: wat kan mijn bijdrage zijn in het onderwijs van mijn kind? Onderwijs is niet meer alleen een taak van de leerkracht. Net zo goed als opvoeden niet meer alleen een taak is van ouders. Daarin heeft de leerkracht ook een rol. ‘Onderwijs anders’ gaat veel verder dan een systeemwijziging. Het vraagt om een kanteling in het onderwijs. Om een nieuw aanbod van de leeromgeving van kinderen en een andere kijk op hoe kinderen leren.’

Hoe dat zou kunnen? Dat kan ik niet alleen vertellen maar óók laten zien’; aldus van Rijn.

Praat mee, laat u informeren en inspireren door Ton van Rijn op 23 januari
‘Onderwijs anders’ is volop in ontwikkeling en daarin is een belangrijke stem weggelegd voor (toekomstige) ouders en direct betrokkenen in het basisonderwijs. U bent van harte welkom! De bijeenkomst wordt ingeleid door Ton van Rijn. En is een initiatief van Scholengroep GelderVeste. Een stichting met 19 basisscholen in de Achterhoek, waaronder de Wereldboom in Borculo, de Rehobothschool in Ruurlo, de Sccsschl 3.0 in Wolfersveen en de Zonneboom in Doetinchem.

Donderdag 23 januari om 20.00 uur in Zaal Peters, Steenstraat 7, in Borculo.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook