Algemeen

20 maart 2014

Gemeente wil daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen

Gemeente wil daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen

In opdracht van de gemeente gaat de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) onderzoek doen naar de haalbaarheid van zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis en de gemeentewerf in Borculo. De gemeente ziet mogelijkheden om haar inwoners daarvan te laten profiteren. Met een lokale energiecoöperatie kan men een besparing op de energieheffing van ongeveer negen eurocent per opgewekt kilowattuur (kWh) realiseren. Wethouder Mulkens is verheugd hiermee ook een bijdrage aan de kooldioxide (CO2)-reductie te leveren. Dit was een afspraak uit het collegeakkoord.

De gemeente Berkelland en de regio Achterhoek hebben de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. De AGEM ondersteunt het ontwikkelen en leveren van duurzame energie. Ook het opwekken van elektriciteit door zonnepanelen draagt bij aan de doelstelling.

Rendabel
Met de opdracht aan de AGEM wordt nu een pilot gestart voor twee gemeentelijke gebouwen. Het gemeentehuis en de gemeentewerf in Borculo zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Een particulier zou met zonnepanelen op zijn eigen dak ongeveer 22 eurocent per kWh kunnen besparen. De gemeente betaalt voor haar verbruik met de huidige tarieven maximaal elf eurocent per kWh. Met dit lage tarief is het opwekken voor eigen verbruik in deze gebouwen voor de gemeente niet rendabel. Daarmee zou geschikt dakoppervlak onbenut blijven.

Korting energieheffing
Sinds kort biedt het Nationaal Energieakkoord de mogelijkheid daken van gebouwen of gronden gezamenlijk te gebruiken voor duurzame energieopwekking. Voor energie die lokaal wordt geproduceerd kunnen eigenaren van zonnepanelen een korting op de energieheffing krijgen van negen eurocent. Iedere particulier met dezelfde viercijferige postcode of direct daaraan grenzende postcode kan deelnemen in een lokale energiecoöperatie en zo als mede-eigenaar van zonnepanelen profiteren van de korting. De gemeente wil hier graag aan meewerken door daarvoor ruimte beschikbaar te stellen.

Onderzoek
Afgelopen jaar is onderzocht welke gemeentelijke gebouwen in aanmerking zouden kunnen komen voor de plaatsing van zonnepanelen. De ligging, de geschikte oppervlakte en de onderhoudstoestand van het dak zijn daarbij van belang. Ook is een eerste inventarisatie gemaakt van braakliggende gronden waar op korte termijn nog niet wordt gebouwd. De ervaringen van de pilot gebruikt de gemeente om de mogelijkheden van duurzame energieopwekking op veertig andere gemeentelijke gebouwen en 13,5 hectare grond af te wegen. In het gunstigste geval kunnen ongeveer 1.750 huishoudens profiteren van zonne-energie. Dit levert bovendien een reductie van ongeveer 3.750 ton CO2-productie op.

Aanbod
De gemeente verwacht samen met de AGEM en Berkelland Energie halverwege 2014 een concreet aanbod aan de inwoners te kunnen presenteren.

Via de websites www.agem.nu of www.berkellandenergie.nl kunnen geïnteresseerden zich opgeven. Zij worden dan op de hoogte gehouden van het onderzoek en de mogelijkheid tot deelname.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook