Algemeen

20 oktober 2014

Thema-avond veiligheid groot succes

Thema-avond veiligheid groot succes

14 oktober jl was de thema-avond Veiligheid in wijkgebouw De Koppel. Gezien de opkomst blijkt dit thema te leven onder de mensen. Veiligheid varieert van verkeersveiligheid tot echte criminaliteit.

Wijkagent Eric Knol greep deze avond aan om echt met de mensen in gesprek te komen en hun ervaringen te delen. Al gauw bleek hoe groot de impact is – soms vele jaren later – voor de slachtoffers van bijvoorbeeld inbraak, bedreiging en mishandeling.
Tevens werd het belang van sociale controle onderstreept, als je elkaar kent weet je eerder wanneer er iets niet in de haak is.

Het blijft moeilijk om aan te geven wanneer en hoe de burger zelf kan ingrijpen. Wanneer u besluit om een verdacht of overlast gevend persoon op een beschaafde manier aan te spreken, kunt u het best met zijn tweeën gaan. Zodra u dit niet durft of een situatie niet vertrouwt, neem dan via 112 contact op de politie. Indien mogelijk, geef een signalement van de persoon en eventueel een kenteken door.

Tijdens het witte voetjes project is gebleken dat mensen dieven de gelegenheid bieden om toe te slaan. Natuurlijk hoort men van andermans spullen af te blijven, maar niet iedereen denkt daar zo over. Maak het dieven daarom zo moeilijk mogelijk. Sluit ramen en deuren. Zet fietsen op slot, ook in de schuur. Zorg er voor dat ladders en containers niet voor het grijpen staan. Houd kostbaarheden uit het zicht. Vermeld de vakantie pas na afloop op Facebook, vraag buren om tussentijds een oogje in het zeil te houden.

Met elkaar dragen wij er zorg voor dat een wijk veilig en leefbaar blijft. Deelname wittevoetjes projocect zal regelmatig nog zijn wilt u ook een keer mee lopen geef je op bij dekoppeling@outlook.com

001

004

015

019

023

Advertentie:

Booking.com

Lees ook