Home » Algemeen » Gedragsverandering bij dementie
Algemeen

3 juni 2015

Gedragsverandering bij dementie

Gedragsverandering bij dementie

BORCULO – Wanneer er sprake is van (beginnende) dementie, dan krijgen zowel de betrokkene als de naasten en verzorgers onvermijdelijk te maken met veranderingen in het gedrag. Dit zorgt voor ongemakkelijke situaties, maar ook voor onzekerheid en een gevoel van machteloosheid. Hoe je daarmee om kunt gaan kun je in juni leren in het Alzheimer Café.
Thema van deze maand: omgaan met gedragsveranderingen
Dementie kan gepaard gaan met gedragsveranderingen zoals boosheid, achterdocht, lusteloosheid en tegendraads zijn. Mensen met dementie gaan zich gaandeweg anders gedragen. Terwijl de buitenwereld nog niets merkt, valt vooral naastbetrokkenen, vaak al in het beginstadium, op dat er iets verandert in het gedrag van hun naaste. Het zijn vooral deze gedragsveranderingen die het voor de echtgenoot, zoon of dochter vaak erg moeilijk kunnen maken om met
hun dierbare samen te leven en om te gaan. Het roept bij hen vooral gevoelens van machteloosheid op.
Tijdens deze avond spreken over dit onderwerp en wordt uitgelegd waardoor deze gedragsproblemen ontstaan en hoe men daar het beste mee om kan gaan.
Over Alzheimer Nederland
De afdeling Achterhoek van Alzheimer Nederland organiseert elke tweede dinsdag van de maand een Alzheimer Café in de gemeente Borculo. Hieronder leest u meer over plaats, tijdstip en het programma van deze maand. Een Alzheimer Café is een belangrijk trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Datum: dinsdag 9 juni
Plaats: Grand café van het woonzorgcentrum Careaz J.W.Andriessen, Koppeldijk 40 in Borculo.
Tijdstip: Inloop en koffie vanaf 19.00. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Aanmelding vooraf is niet nodig. Toegang: gratis.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook