Algemeen
Berkelland

20 januari 2016

Einde WW-uitkering en wat nu?

Einde WW-uitkering en wat nu?

NEEDE – Op maandag 8 februari krijg je bij WerkCafé Berkelland antwoord op deze vragen. SDOA heeft als uitgangspunt zoveel mogelijk mensen die gebruik maken van de Participatiewet aan het werk te helpen. Deze wet vervangt een drietal andere wetten n.l. Wet Werk en Bijstand, Wajong en Wet Sociale Werkvoorziening.
Lizzy Sluis en Sanne Vrieze van SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) leggen uit hoe je in aanmerking kan komen voor de IAOW en welke normen hiervoor gelden. Ook gaan ze in op de Participatiewet. Deze is bedoeld voor mensen met of zonder arbeidsbeperking. De situatie voor oudere werklozen alsmede “Meer Mee Doen”, Bijzonder Bijstand en Minimabeleid komen ook aan bod. Een interessante presentatie waar jong en oud wat van kan opsteken.
Iedereen is dan ook van harte welkom op maandag 8 februari aan de Hessenweg 2 te Neede. De zaal is open vanaf 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur! Toegang is gratis, voor koffie en thee wordt een klein bijdrage gevraagd. Voor meer informatie kijk op www.werkcafeberkelland.nl.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook