Algemeen
Borculo

11 januari 2018

Veel nieuws tijdens de Nieuwjaarsreceptie v.v. Reünie

Veel nieuws tijdens de Nieuwjaarsreceptie v.v. Reünie

BORCULO – De kantine van Reünie was bomvol toen voorzitter Thijs Bouwhuis om even over half vier aan zijn Nieuwjaarstoespraak begon. Thijs noemde eerst het grote aantal kampioenschappen bij de jeugd, maar liefst 7. Verder ging afgelopen jaar de samenwerking met GSV’63 van start, tot volle tevredenheid van beide verenigingen. Doelstelling is dan ook de samenwerking uit te breiden naar andere leeftijdscategorieën, waarbij hopelijk in de toekomst ook andere buurtverenigingen aanhaken bij de samenwerking.
Thijs memoreerde ook aan de onderbezetting van diverse commissies. Leden willen best iets doen, maar dan wel een afgeronde taak. Alhoewel, in de zomerperiode werd er spontaan een dinsdagavondploegje geformeerd, ter ondersteuning van de woensdagochtend ploeg en zij hebben gedurende de zomerperiode allerlei onderhoud gepleegd, waardoor ons complex er weer piekfijn bij kwam te liggen. Ook het belang van het ophalen van het oud papier werd door Thijs genoemd en de rol van supportersvereniging in deze. De papiercontainer, die beheert wordt door hen, is een dagelijkse klus voor Henk Wolterink.
Een mooie nieuwe ontwikkeling was ook de eerste gezamenlijke sponsoravond van alle Borculose sportverenigingen, waarbij de sponsorcommissie van DEO en Reünie het voortouw namen. De avond werd op donderdag 26 oktober gehouden en kende een uitstekende opkomst. Met het afschaffen van de feestavond keert de Playback-show terug. Een aantal leden heeft hiervoor het initiatief genomen en iedereen is zeer enthousiast.
Toen was Thijs aangeland bij het punt bestuur en hij had een niet zo prettige mededeling. Op de jaarvergadering in oktober is hij aftredend en hij zal zich dan niet herkiesbaar stellen voor een nieuwe periode en dat beargumenteerde hij als volgt: “Ik ben een man van alles of niets…. Een tussenweg ken ik helaas niet. Dat trekt een te grote wissel op mij”. Reünie zal helaas op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Verder wil Thijs wel graag iets voor onze prachtige vereniging willen blijven doen. Hij zal graag de vrijwilligerscommissie inhoud geven.
Na alle vrijwilligers en sponsoren te hebben bedankt, geeft hij het woord aan Jeroen ten Bras, voorzitter van de sponsorcommissie, diezeer trots meldt dat met ingang van het seizoen 2018-2019 twee bedrijven zich verbinden aan onze club als hoofdsponsor. De komende jaren zijn Schuurman Schoenen en Ter Woerds afbouw en schilderwerken hoofdsponsor van onze vereniging. Dit bericht wordt met applaus ontvangen.
Hierna neemt Thijs weer het woord voor de laatste officiële handeling: het huldigen van de jubilarissen, er zijn dit jaar 4 jubilarissen, waarvan er twee jammer genoeg niet aanwezig kunnen zijn. Wel aanwezig zijn Erik Hekking 25 jaar lid en John Hargeerds 40 jaar lid. Zij ontvingen een speldje een boeket rood-witte bloemen, waarna het tijd werd een toast uit te brengen op het nieuwe jaar en de sociale contacten nog wat verder te verstevigen.

Advertentie:

Booking.com

Lees ook