Algemeen
Berkelland

9 mei 2018

Coalitieakkoord: ‘Samen investeren in Berkelland’

Coalitieakkoord: ‘Samen investeren in Berkelland’

BORCULO – CDA, Gemeentebelangen Berkelland en VVD hebben vanmiddag onder de titel ‘Samen investeren in Berkelland’ het coalitieakkoord gepresenteerd. Het is een akkoord op hoofdlijnen om de gemeenteraad de ruimte te geven voor een eigen agenda.

De samenleving voorop

Inwoners en ondernemers organiseren veel zelf. Zij hebben laten zien dat zij heel goed in staat zijn om hun leefomgeving en samenleving mooier, fijner, gezonder en duurzamer te maken. Zij verdienen ruimte en vertrouwen van ons om zelf zaken op te pakken en met elkaar te regelen. Daar moeten we vooral zelf (gemeenteraad, college en organisatie) nog stappen in maken.
We geven wijk- en gebiedsgericht werken meer invulling: we ondersteunen initiatieven van inwoners in wat zij belangrijk vinden en zélf willen oppakken en uitvoeren.

Plezierig wonen en leven: houden zo!

Het is plezierig wonen en leven in Berkelland. Om dat zo te houden moeten we investeren in een duurzame woningvoorraad. Dat betekent een flexibeler woonbeleid: bouwen naar de behoefte van nu en de toekomst. En werken aan een veilige en prettige woonomgeving met aandacht voor sport, muziek, kunst, cultuur en ons erfgoed.
We maken meer geld vrij voor ‘groen’ in de woonomgeving en houden daarbij rekening met klimaatverandering.

Vitaal platteland: ruimte voor ontwikkeling!

We willen ervoor zorgen dat ons platteland een fijne plek blijft om te wonnen, te werken en te recreëren. Dat vraagt om een actieve rol van de gemeente bij het in stand houden van het coulissenlandschap, de aanpak van leegstand, het mogelijk maken van woningsplitsing, het versnellen van de vervanging van asbestdaken en het toelaten van nieuwe verdienmodellen. Het
bestemmingsplan Buitengebied moet zo snel mogelijk af.

Duurzaamheid en energie: alle hens aan dek!

We willen de doelstelling ‘Berkelland energieneutraal in 2030’ halen. Daarvoor moeten nog veel (extra)stappen worden gezet: een actievere rol, nog meer aanjagen en stimuleren en zelf het goede voorbeeld geven. We maken het voor bedrijven en inwoners makkelijker om te investeren in duurzaamheid en energie.

Werken en ondernemen in Berkelland in een sterke regio

Samen met de andere gemeenten in de Achterhoek profileren we ons als sterke ‘Smart’regio. Met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en organisaties en met uitdagend werk.
Speerpunten voor ons zijn: een goede verbinding tussen de Laarberg en de A1, de verduurzaming van bedrijventerreinen en aantrekkelijke winkelcentra.

Promotie van al het moois dat Berkelland en de Achterhoek te bieden hebben

We willen meer aandacht besteden aan de promotie van Berkelland en de Achterhoek. Waar je je snel thuis voelt, met fijne, gastvrije mensen en waar het prettig, wonen, recreëren en werken is.

Zorg voor wie dat nodig heeft

Samen met professionals en inwoners werken we aan wat écht nodig is. Belangrijke speerpunt is preventie (het voorkómen van eenzaamheid en armoede, je veilig voelen in huis en in de buurt, stimuleren van een gezonde leefstijl).We werken aan innovatie van zorg en ondersteuning en we zijn zuinig op vrijwilligers en mantelzorgers.

Investeren in Berkelland

Na jaren van ‘op de centen passen’, zijn de financiële vooruitzichten gunstig en de reserves goed gevuld. Zó goed, dat we kunnen investeren in de samenleving en wat kunnen teruggeven aan de samenleving. We denken aan een bedrag van € 20 á 30 miljoen in deze raadsperiode. We hoeven dat niet allemaal zelf te betalen. We rekenen ook op bijdragen van Rijk en Provincies.
We vragen het college om de investeringen in de samenleving uit te werken in een collegeprogramma en te verwerken in de begroting.

Het nieuwe college telt 4 wethouders

Het beoogde college van burgemeester en wethouders bestaat – naast de burgemeester – uit mevrouw R.P. (Patricia) Hoytink-Roubos en mevrouw M.H.H. (Marijke) van Haaren-Koopman namens het CDA, mevrouw H.J. (Anjo) Bosman namens Gemeentebelangen Berkelland en de heer G.J. (Gerjan) Teselink namens de VVD.
In de raadsvergadering van 15 mei worden de nieuwe wethouders benoemd.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook