Dit bericht is meer dan een half jaar geleden gepubliceerd. De informatie in dit bericht is wellicht niet meer actueel.

BORCULO – Onder grote belangstelling werd er afgelopen zondag de Palmpasenoptocht gelopen. Ook dit jaar liepen tientallen kinderen mee door de straten van Borculo met een palmpasenstok.

Foto’s: