Algemeen
Borculo
Featured

12 juni 2019

Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg

Start inspraak Verlegging N825 Nettelhorsterweg

BORCULO – Van 13 juni tot en met 24 juli 2019 kan iedereen het ontwerp-inpassingsplan Verlegging N825 bekijken en een officiële reactie geven. Dit inpassingsplan regelt het verleggen van de kruising van de N825 met de N346 en het aanpassen van de N825 tussen de N346 en km. 2.0. De N825 kan zo worden verbreed, zodat deze past bij en voldoet aan de landelijke richtlijnen.

In dit plan is onder andere te zien hoe de nieuwe kruising in noordoostelijke richting er uit gaat zien en het nieuwe tracé van de N825. De N825 wordt verlegd, zodat die breder kan en dus veiliger wordt. Dit inpassingsplan loopt vooruit op het reguliere groot onderhoud van de N825.  Dat staat gepland voor 2020.

Uitgangspunt bij het verplaatsen van de kruising is het behoud van het oorspronkelijke karakter van landgoed Nettelhorst. De oorspronkelijke bomenlaan blijft behouden door een nieuw tracé aan te leggen aan de oostzijde van de bomenlaan. Om daar ruimte te krijgen voor het verbreden van de weg, is het plan om 113 jonge zomereiken aan de zuidkant te kappen. Naast verkeersveiligheid zijn we ook van plan om de oorspronkelijke historische structuur van het landgoed te herstellen. Om het landschap te versterken, worden er 263 nieuwe bomen geplant.

Donderdag 20 juni is er tussen 19.00-20.30 uur een inloopbijeenkomst in de Melktap aan de  Nettelhorsterweg 21 in Geesteren. Daar is het ontwerp-inpassingsplan voor het kruispunt en de weg tot km 2.0 in te zien en kunnen vragen worden gesteld. De bijeenkomst heeft een informeel karakter, er is geen algemeen gedeelte. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over het ontwerp-inpassingsplan is vanaf donderdag 13 juni te vinden via de website van de provincie Gelderland www.gelderland.nl/N825.

Provinciale Staten nemen het besluit

Alle reacties worden beantwoord en gebundeld in een reactienota. Een reactie kan ertoe leiden dat er nog iets in het ontwerp-inpassingsplan wordt aangevuld, duidelijker gemaakt of aangepast. Daarna stellen we een definitief inpassingsplan op. Een inpassingsplan is te vergelijken met een bestemmingsplan. Het inpassingsplan legt de juridische basis voor het verleggen en aanpassen van het kruispunt van de N825 met de Goorseweg. Provinciale Staten besluiten hierover. De verwachting is dat dit in het najaar van 2019 gebeurt.

Nettelhorsterweg en N346 Schakel Achterhoek-A1

De N825 vormt een schakel in het ontsluiten van de oostelijke Achterhoek tussen A1 en N18 (bij Groenlo en bij Neede).  Daarmee vormt de weg ook de ontsluiting voor het regionale bedrijventerrein Laarberg bij Groenlo in de richting van de A1. Tijdens de reguliere trajectverkenning werd duidelijk dat een deel van de voorgestelde werkzaamheden eerder moet plaatsvinden. Dit in verband met de aanleg van de N346 Schakel A1-Achterhoek.

Proeftuin Nettelhorsterweg

Een burgerinitiatief van een aantal bewoners is uitgegroeid tot Proeftuin Nettelhorst. Bewoners, overheid, onderwijs en organisaties werken hierin samen om het gebied te verbeteren op allerlei manieren. Een hele nieuwe manier van werken. In de Proeftuin wordt gewerkt aan een slimme weg én aan duurzame energie, kringloopeconomie en een mooi landschap. Zo zijn er ideeën over bijvoorbeeld het aanleggen van een geluidsrail waarmee geluid en fijnstof wordt opgevangen én die mooi past bij het landschap.

Advertentie:

Sale Solden juli 2023Sale Solden juli 2023
Booking.com

Lees ook