Dit bericht is meer dan een half jaar geleden gepubliceerd. De informatie in dit bericht is wellicht niet meer actueel.

BORCULO – Momenteel heeft het Staring College twee locaties in gebruik in Borculo, aan de Herenlaan en aan de Beukenlaan. Het is de bedoeling het onderwijs van beide locaties in de toekomst onder één dak te brengen. Daarvoor worden twee mogelijke locaties nader onderzocht:

Dit bericht gaat verder onder de advertentie

  • nieuwbouw op de huidige locatie aan de Beukenlaan
  • nieuwbouw op een deel van de locatie sportpark De Wildbaan

Op 10 en 17 oktober organiseren de gemeente en het Staring College twee bijeenkomsten om met betrokkenen en geïnteresseerden over de plannen van de school te praten. “We horen graag van welke aspecten belang zijn bij het ontwikkelen van de plannen. En ook wat belangrijke punten zijn om rekening mee te houden tijdens het bepalen van de locatiekeuze.” De opbrengst van de avond wordt meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming.

Bijeenkomsten op 10 en 17 oktober om 19.30 uur

De bijeenkomst voor de locatie Wildbaan vindt plaats op 10 oktober. De bijeenkomst voor de locatie Beukenlaan vindt plaats op 17 oktober. Beide bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk en starten om 19.30 uur. Ze vinden plaats op het Staring College aan de Beukenlaan 1 in Borculo. Tijdens deze bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van de gemeente en van de school aanwezig.

Vervolg

Na de avond gaat het locatieonderzoek verder. Daarbij hoort ook het nader uitwerken van beide locaties op onderdelen, zoals:

  • bestemmingsplanwijziging, milieuaspecten, geluidshinder, bodemonderzoek, verkeerssituatie/ontsluiting, herinrichting vrijkomende locatie en dergelijke;
  • mogelijkheden voor samenwerking tussen onderwijs, binnen- en buitensport en eventuele andere maatschappelijke organisaties.

De verwachting is dat uiterlijk in het voorjaar 2020 een besluit genomen wordt over de definitieve locatiekeuze en de benodigde financiële middelen.