BORCULO – De kaartverkoop van IJsclub Borculo gaat binnenkort van start. Op 14 december worden tussen 11 en 12 uur nieuwe abonnementen verkocht in het clubgebouw aan de Hoflaan. De abonnementhouders die hun kaart nog niet hebben ontvangen kunnen deze tegen betaling ophalen op 14 december

Dit bericht gaat verder onder de advertentie

Jaarvergadering

De IJsclub houdt op dinsdag 10 december haar jaarvergadering bij zaal Peters. Aanvang is om 20.00 uur. Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals het jaarverslag en het verslag van de kascommissie zijn de bestuursverkiezingen. Aftredend en herkiesbaar zijn: W. Soek, G. Hasselo, J. Asselman en J. kl. Willink.